Mühle Glashütte Teutonia II Chronometer inkl. Metallband Ref. M1-30-45-MB

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på UhrForum 2023-05-18 19:39:00 +0000 av **wuchst**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

We are selling a Mühle Glashütte Teutonia II Chronometer, Ref. M1-30-45-MB with metal bracelet
This is a private sale with no warranty or liability for material defects. An exchange and return are also excluded. The clock is:Used/already worn. I have tried to show the signs of wear in the photos. She is off

 • 2. Hand, the first purchase is no longer traceable because there is no invoice. The chronometer certificate is from January 2011, so it stands to reason that the first purchase took place in 2011. I bought them here on the forum a few years ago. However, it hasn’t been on my arm for a long time, which is why I’m offering it here now.

Scope of delivery:original box Warranty card (unstamped) operation manual CHRONOMETER CERTIFICATE Invoice revision from August 2021 Original, original metal band In addition, the aligator strap from Hirsch mounted on the photos in connection with a folding clasp from Tissot Price:The current price on the website is €2,400 for the metal bracelet version. Price:I am selling the watch forVHB Euro 1,400,- € incl. both braceletsShipping costs Euro XY (shipping method) Exchange price (if different) Payment request (PayPal (never family and friends or face to face) Technical specifications:Case diameter without crown: 39 mm Height 11.9mm stainless steel case Anti-reflective sapphire crystal glass floor Screw down crown Guilloched dial blackened hands Lug width: 20 mm Factory (values ​​according to website):Automatic chronometer movement SW 200-1, mill version Power reserve: 41 hours Stinging neck regulation second stop Date quick correction Description of the watch:The most important dates are already above. I think this watch is beautiful, but somehow there have been candidates recently who have made it onto the arm more often and I have a few new projects on the horizon, so the mill can go.

I received the watch with the original metal bracelet and without a leather bracelet, so I got the Hirsch strap afterwards and installed a Tissot clasp that was still there. It is also possible to buy the watch with the metal strap only, then I dismantle the leather strap.

Unfortunately, the box has a few small quirks and the lid no longer holds firmly in the hinges, but otherwise it looks very nice.

The watch can also be picked up in Cologne or in Witten (near Bochum). At least three photos of the watch:

I look forward to your offers! grows

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Vi säljer en Mühle Glashütte Teutonia II Chronometer, Ref. M1-30-45-MB med metallarmband
Detta är en privat försäljning utan garanti eller ansvar för materialfel. Byte och retur är också undantagna. Klockan är:Använd/redan sliten. Jag har försökt visa tecken på slitage på bilderna. Hon är ledig

 • 2. Hand, det första köpet är inte längre spårbart eftersom det inte finns någon faktura. Kronometercertifikatet är från januari 2011, så det är naturligt att det första köpet skedde 2011. Jag köpte dem här på forumet för några år sedan. Den har dock inte legat på armen på länge, därför bjuder jag på den här nu.

Leverans omfattning:originalkartong Garantikort (ostämplat) bruksanvisning KRONOMETERCERTIFIKAT Fakturarevidering från augusti 2021 Original, original metalband Dessutom aligatorremmen från Hirsch monterad på bilderna i samband med ett viklås från Tissot Pris:Det aktuella priset på webbplatsen är 2 400 € för versionen av metallarmband. Pris:Jag säljer klockan förVHB Euro 1 400,- € inkl båda armbandenFraktkostnader Euro XY (fraktsätt) Bytespris (om annat) Betalningsförfrågan (PayPal (aldrig familj och vänner eller ansikte mot ansikte) Tekniska specifikationer:Boettdiameter utan krona: 39 mm Höjd 11,9 mm hölje i rostfritt stål Antireflekterande safirglas glasgolv Skruva ner kronan Guillocherad urtavla svärtade händer Lyftbredd: 20 mm Fabrik (värden enligt webbplats):Automatisk kronometerrörelse SW 200-1, kvarnversion Energireserv: 41 timmar Reglering av stickande nacke andra stoppet Snabbkorrigering av datum Beskrivning av klockan:De viktigaste datumen finns redan ovan. Jag tycker att den här klockan är vacker, men på något sätt har det funnits kandidater nyligen som har gjort den på armen oftare och jag har några nya projekt i horisonten, så bruket kan gå.

Jag fick klockan med det ursprungliga metallarmbandet och utan läderarmband, så jag skaffade Hirsch-remmen efteråt och installerade ett Tissot-lås som fanns kvar. Det går även bra att köpa klockan med endast metallremmen, då demonterar jag läderremmen.

Tyvärr har lådan några små finurligheter och locket håller inte längre stadigt i gångjärnen, men annars ser det väldigt snyggt ut.

Klockan kan även hämtas i Köln eller i Witten (nära Bochum). Minst tre bilder av klockan:

Jag ser fram emot dina erbjudanden! växer

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Verkauft wird eine Mühle Glashütte Teutonia II Chronometer, Ref. M1-30-45-MB mit Metallarmband

Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung. Ein Umtausch und die Rückgabe sind ebenfalls ausgeschlossen.
Die Uhr ist: Gebraucht/bereits getragen. Ich habe versucht, die Tragespuren auf den Fotos darzustellen.
Sie ist aus

 • 2. Hand, der Erstkauf ist nicht mehr nachvollziehbar, da keine Rechnung vorliegt. Das Chronometer-Zertifikat ist aus Januar 2011, daher liegt es nahe, dass der Erstkauf im Jahr 2011 stattgefunden hat. Ich habe sie vor einigen Jahren hier im Forum gekauft. Allerdings kam sie zuletzt schon seit längerer Zeit nicht an den Arm, weshalb ich sie hier nun anbiete.

Lieferumfang: Original Box
Garantiekarte (ungestempelt)
Bedienungsanleitung
CHRONOMETERZERTIFIKAT
Rechnung Revision von August 2021
Originales, ursprüngliches Metallband
Zusätzlich das auf den Fotos montierte Aligator-Band von Hirsch in Verbindung mit einer Faltschließe von Tissot
Preis: Der aktuelle Preis auf der Homepage beträgt 2.400 € in der Version mit Metallband.
Preis:Ich verkaufe die Uhr fürVHB Euro 1.400,- € inkl. beider Armbänder Versandkosten Euro XY (Versandart)
Tauschpreis (falls abweichend)
Zahlungswunsch (PayPal (keinesfalls family and friends oder face to face)
Technische Daten: Durchmesser Gehäuse ohne Krone: 39 mm
Höhe 11,9 mm
Edelstahlgehäuse
Entspiegeltes Saphierglas
Glasboden
Verschraubte Krone
Guillochiertes Ziffernblatt
geschwärzte Zeiger
Breite der Bandanstöße: 20 mm
Werk (Werte lt. Homepage): Chronometer-Werk Automatik
SW 200-1, Version Mühle
Gangreserve: 41 Stunden
Stechthalsregulierung
Sekundenstopp
Datumschnellkorrektur
Beschreibung der Uhr: Die wichtigsten Daten stehen bereits oben. Ich finde diese Uhr wunderschön, aber irgendwie gab es zuletzt Kandidaten, die es häufiger an den Arm geschafft haben und ich habe ein paar neue Projekte auf dem Schirm, daher darf die Mühle gehen.

Erhalten habe ich die Uhr mit dem originalen Metallarmband und ohne Lederarmband, daher habe ich das Hirsch-Band nachträglich geholt und eine noch vorhandene Tissot-Schließe verbaut. Es ist auch möglich, die Uhr nur mit dem Metallband zu kaufen, dann montiere ich das Lederband ab.

Die Box hat leider ein paar kleine Macken und der Deckel hält nicht mehr fest in den Scharnieren, aber sieht sonst auch sehr schön aus.

Gerne kann die Uhr auch in Köln oder in Witten (bei Bochum) abgeholt werden.
Mindestens drei Fotos der Uhr:

Ich freue mich auf Eure Angebote!
Wuchst

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Nous vendons un chronomètre Mühle Glashütte Teutonia II, référence M1-30-45-MB avec bracelet en métal
Il s’agit d’une vente privée sans garantie ni responsabilité pour les défauts matériels. Un échange et un retour sont également exclus. L’horloge est :Occasion/déjà porté. J’ai essayé de montrer les signes d’usure sur les photos. Elle est partie

 • 2. D’autre part, le premier achat n’est plus traçable car il n’y a pas de facture. Le certificat de chronomètre date de janvier 2011, il va donc de soi que le premier achat a eu lieu en 2011. Je les ai achetés ici sur le forum il y a quelques années. Cependant, cela ne fait pas longtemps qu’il est sur mon bras, c’est pourquoi je le propose ici maintenant.

Contenu de la livraison :boîte d’origine Carte de garantie (non tamponnée) mode d’emploi CERTIFICAT DE CHRONOMÈTRE Révision de facture à partir d’août 2021 Groupe de métal original et original De plus, le bracelet en alligator de Hirsch monté sur les photos en lien avec une boucle déployante de chez Tissot Prix: Le prix actuel sur le site est de 2 400 € pour la version bracelet métal. Prix ​​ :Je vends la montre pourVHB Euro 1 400,- € avec les deux braceletsFrais d’expédition Euro XY (méthode d’expédition) Prix ​​d’échange (si différent) Demande de paiement (PayPal (jamais famille et amis ou face à face) Spécifications techniques:Diamètre du boîtier sans couronne : 39 mm Hauteur 11,9 mm boîtier en acier inoxydable Verre saphir antireflet plancher en verre Couronne vissée Cadran guilloché mains noircies Largeur entre pattes : 20 mm Usine (valeurs selon site internet):Mouvement chronomètre automatique SW 200-1, version broyeur Réserve de marche : 41 heures Régulation du cou qui pique deuxième arrêt Correction rapide de la date Description de la montre :Les dates les plus importantes sont déjà ci-dessus. Je pense que cette montre est belle, mais d’une manière ou d’une autre, il y a eu récemment des candidats qui l’ont fait plus souvent sur le bras et j’ai quelques nouveaux projets à l’horizon, donc le moulin peut fonctionner.

J’ai reçu la montre avec le bracelet en métal d’origine et sans bracelet en cuir, j’ai donc récupéré le bracelet Hirsch par la suite et installé un fermoir Tissot qui était toujours là. Il est également possible d’acheter la montre avec le bracelet métal uniquement, puis je démonte le bracelet cuir.

Malheureusement, la boîte a quelques petites bizarreries et le couvercle ne tient plus fermement dans les charnières, mais sinon c’est très joli.

La montre peut également être récupérée à Cologne ou à Witten (près de Bochum). Au moins trois photos de la montre :

J’attends vos offres avec impatience ! grandit

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

We verkopen een Mühle Glashütte Teutonia II chronometer, referentie M1-30-45-MB met metalen armband
Dit is een onderhandse verkoop zonder garantie of aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Ruilen en retourneren zijn eveneens uitgesloten. De klok is:Gebruikt/reeds gedragen. Ik heb geprobeerd de gebruikssporen op de foto’s weer te geven. Ze is vrij

 • 2. Hand, de eerste aankoop is niet meer traceerbaar omdat er geen factuur is. Het chronometercertificaat is van januari 2011, dus spreekt voor zich dat de eerste aankoop in 2011 heeft plaatsgevonden. Ik heb ze een paar jaar geleden hier op het forum gekocht. Het heeft echter al lang niet meer op mijn arm gezeten, daarom bied ik het hier nu aan.

Leveringsomvang:originele doos Garantiekaart (ongefrankeerd) handleiding CHRONOMETER CERTIFICAAT Factuurrevisie vanaf augustus 2021 Originele, originele metalband Daarnaast is op de foto’s de krokodillenband van Hirsch gemonteerd in combinatie met een vouwsluiting van Tissot Prijs:De huidige prijs op de website is € 2.400 voor de versie met metalen armband. Prijs:Ik verkoop het horloge voorVHB Euro 1.400,- € incl. beide armbandenVerzendkosten Euro XY (verzendmethode) Ruilprijs (indien verschillend) Betaalverzoek (PayPal (nooit familie en vrienden of face to face) Technische specificaties:Diameter kast zonder kroon: 39 mm Hoogte 11,9 mm roestvrijstalen kast Ontspiegeld saffierglas glazen vloer Schroef de kroon vast Geguillocheerde wijzerplaat zwartgeblakerde handen Nokbreedte: 20 mm Fabriek (waarden volgens website):Automatisch chronometer uurwerk SW 200-1, molenuitvoering Gangreserve: 41 uur Stekende nek regulatie tweede halte Datum snelle correctie Beschrijving van het horloge:De belangrijkste data staan ​​hierboven al. Ik vind dit horloge mooi, maar op de een of andere manier zijn er de laatste tijd kandidaten die vaker op de arm zijn gekomen en ik heb een paar nieuwe projecten in het verschiet, dus de molen kan gaan.

Ik ontving het horloge met de originele metalen armband en zonder leren armband, dus ik kreeg daarna de Hirsch-band en monteerde een Tissot-sluiting die er nog was. Het is ook mogelijk om het horloge met alleen de metalen band te kopen, dan demonteer ik de leren band.

Helaas heeft de doos een paar kleine eigenaardigheden en zit de deksel niet meer stevig in de scharnieren, maar verder ziet hij er erg mooi uit.

Het horloge kan ook worden opgehaald in Keulen of in Witten (bij Bochum). Minimaal drie foto’s van het horloge:

Ik kijk uit naar je aanbiedingen! groeit