Seiko 7F26-5010, 8 eckig, Schwarz, Bicolor, Vintage

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på UhrForum 2022-12-28 09:34:00 +0000 av **chronologisch**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Private sale, no return or guarantee.

Dear Forians,

A special Seiko 7F26-5010 is for sale/exchange.

The clock runs (battery renewed) and is in very good condition. The strap is relatively long and easily enough for a 20 HGU.

Diameter: 36mm Height: 6.4mm

I would like 20€ incl. shipping.

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Privat försäljning, ingen retur eller garanti.

Kära Forians,

En speciell Seiko 7F26-5010 är till salu/byte.

Klockan går (batteriförnyad) och är i mycket gott skick. Remmen är relativt lång och räcker lätt för en 20 HGU.

Diameter: 36mm Höjd: 6,4 mm

Jag vill ha 20€ inkl frakt.

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Privatverkauf, keine Rücknahme oder Garantie.

Liebe Forianer,

zum Verkauf/Tausch steht eine besondere Seiko 7F26-5010.

Die Uhr läuft (Batterie erneuert) und ist ganz gut erhalten.
Das Band ist relativ lang und reicht locker für einen 20er HGU.

Durchmesser: 36mm
Höhe: 6,4mm

Ich hätte gerne 20€ inkl. Versand.

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Vente privée, sans retour ni garantie.

Chers Foriens,

Un Seiko 7F26-5010 spécial est à vendre/échanger.

L’horloge fonctionne (pile renouvelée) et est en très bon état. Le bracelet est relativement long et assez facilement pour un 20 HGU.

Diamètre : 36 mm Hauteur : 6,4 mm

Je souhaite 20€ frais de port inclus.

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Particuliere verkoop, geen retour of garantie.

Beste Forianen,

Een speciale Seiko 7F26-5010 is te koop/in te ruilen.

De klok loopt (batterij vernieuwd) en is in zeer goede staat. De riem is relatief lang en gemakkelijk genoeg voor een 20 HGU.

Diameter: 36 mm Hoogte: 6,4 mm

Ik wil graag 20€ incl. verzending.