Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på UhrForum 2022-12-06 16:30:00 +0000 av **DarkHorse**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear fellow Forians,

I am selling this watch from my private collection:

Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono (vintage pilot’s watch)
This is a private sale with no warranty or liability for material defects. An exchange and return are also excluded. The clock:was bought 12/2021 (gift) and I am the first owner. Scope of delivery:

 • The watch on the (unworn) original leather strap
 • The original box with insurance card + instruction manual

Price:
I would like to haveEuro 185,- EURfor the watch incl. Shipping with DHL within Germany (except islands). Shipping abroad is possible in consultation if the corresponding additional costs are taken over. Payment exclusively bytransferor face to face (on neutral ground in the area: western Lake Constance).**!!No paypal!!

Technical specifications:**
Case: Stainless steel Glass: Hardlex Movement: Quartz Solar Movement Caliber V172 Diameter: 42 mm o.k. / 47.5 mm m.K. / 40mm at the bezel Case Height: 11mm Strap: light brown leather strap with white stitching (unused) lug width: 21 mm Dial: Easy to read with Arabic numerals and Lumibrite luminous coating Water resistance : 10 bar Power reserve: 6 months Extras: freely rotatable compass scale via the crown at the 10 o’clock position + alarm function

Description of the watch:Although it was a gift and a new strap was fitted straight away, I never really warmed to the watch. In all, I’ve had it on my arm about 5 times over the course of this year. I don’t see any traces (without a magnifying glass), but I don’t want to rule them out either (tape change). It’s still damn new to me. Photos of the watch:

My goods are from my private property and I do not pursue any commercial purposes with this sale. Since private sellers now also have to provide a one-year warranty if they do not exclude this, I hereby expressly declare that I do not assume any warranty for my privately sold items. By submitting a bid, you expressly agree to completely waive the warranty/guarantee for used goods, i.e. there is no right of cancellation or return (§312dAbs.4Nr.5BGB) on the used items purchased from me!

I am happy to refer to my thoroughly positive reviews (both purchase and sale) here in the UbU forum. A short note on my own behalf: unfortunately I don’t sit at the computer all day (especially not on weekends), so it can happen that my feedback can take a while, even if I’m supposedly online.

Many thanks to the team for the opportunity to post!

Dark Horse

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära kolleger Forians,

Jag säljer denna klocka från min privata samling:

Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono (vintage pilotklocka)
Detta är en privat försäljning utan garanti eller ansvar för materialfel. Byte och retur är också undantagna. Klockan:köptes 12/2021 (gåva) och jag är första ägaren. Leverans omfattning:

 • Klockan på (oanvänt) original läderband
 • Originalkartongen med försäkringskort + bruksanvisning

Pris:
Jag skulle vilja haEuro 185,- EURför klockan inkl. Frakt med DHL inom Tyskland (förutom öar). Frakt utomlands är möjlig i samråd om motsvarande merkostnader övertas. Betalning endast genomöverföringeller ansikte mot ansikte (på neutral mark i området: västra Bodensjön).***Ingen paypal!!

Tekniska specifikationer:**
Hölje: Rostfritt stål Glas: Hardlex Movement: Quartz Solar Movement Caliber V172 Diameter: 42 mm o.k. / 47,5 mm m.K. / 40 mm vid infattningen Case Höjd: 11mm Rem: ljusbrun läderrem med vita sömmar (oanvänd) lugns bredd: 21 mm Dial: Lätt att läsa med arabiska siffror och Lumibrite lysande beläggning Vattenmotstånd : 10 bar Strömreserv: 6 månader Extras: fritt roterbar kompassskala via kronan i läget klockan 10 + larmfunktion

Beskrivning av klockan:Även om det var en gåva och ett nytt band monterades direkt, blev jag aldrig riktigt varm till klockan. Sammanlagt har jag haft det på armen cirka 5 gånger under loppet av det här året. Jag ser inga spår (utan förstoringsglas), men jag vill inte heller utesluta dem (bandbyte). Det är fortfarande jävligt nytt för mig. Foton på klockan:

Mina varor kommer från min privata egendom och jag eftersträvar inga kommersiella syften med denna försäljning. Eftersom privata säljare nu även måste lämna ett års garanti om de inte utesluter detta, försäkrar jag härmed uttryckligen att jag inte tar någon garanti för mina privat sålda varor. Genom att lägga ett bud samtycker du uttryckligen till att helt avsäga dig garantin/garantin för begagnade varor, d.v.s. det finns ingen ånger- eller returrätt (§312dAbs.4Nr.5BGB) på de begagnade föremålen som köpts av mig!

Jag hänvisar gärna till mina genomgående positiva recensioner (både köp och försäljning) här i UbU-forumet. En kort notis för min egen räkning: tyvärr sitter jag inte vid datorn hela dagarna (särskilt inte på helger), så det kan hända att min feedback kan ta ett tag, även om jag ska vara online.

Stort tack till teamet för möjligheten att posta!

Mörk häst

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe MitforianerINNEN,

zum Verkauf kommt aus meiner privaten Sammlung diese Uhr:

Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono (Vintage Fliegeruhr)

Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung. Ein Umtausch und die Rückgabe sind ebenfalls ausgeschlossen.
Die Uhr: wurde 12/2021 gekauft ( Geschenk) und ich bin Erstbesitzer.
Lieferumfang:

 • Die Uhr am (ungetragenen) Original Lederband
 • Die Originalbox mit Versicherungskarte + Bedienungsanleitung

Preis:

Ich hätte für die Uhr gernEuro 185,- EURincl. vers. Versand mit DHL innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand ins Ausland bei Übernahme der entsprechenden Mehrkosten in Absprache möglich. Zahlung ausschließlich perÜberweisungoder face to face (auf neutralem Boden im Bereich: westlicher Bodensee).**!!Kein Paypal!!

Technische Daten:**

Gehäuse: Edelstahl
Glas: Hardlex
Movement: Quartz Solar Werk Caliber V172
Durchmesser: 42 mm o.K. / 47,5 mm m.K. / 40 mm an der Lünette
Gehäusehöhe: 11 mm
Band: hellbraunes Lederband mit weissen Ziernähten (unbenutzt)
Anstoßbreite: 21 mm
Ziffernblatt: Gut ablesbar mit arabischen Zahlen und Lumibrite Leuchtmassenbeschichtung
Wasserdichtigkeit : 10 Bar
Gangreserve: 6 Monate
Extras: frei drehbare Kompass Skala über die Krone auf der 10:00 Position + Alarmfunktion

Beschreibung der Uhr: Obwohl es ein Geschenk war und sie sofort ein neues Band montiert bekam, wurde ich mit der Uhr nie so richtig warm. Insgesamt hatte ich sie in Lauf diesen Jahres ungefähr 5-mal am Arm. Spuren sehe ich (ohne Lupe) keine, möchte sie aber auch nicht ausschließen (Bandwechsel). Für mich kommt sie noch verdammt neu daher.
Fotos der Uhr:

Meine Waren sind aus meinem Privateigentum und ich verfolge mit diesem Verkauf keine gewerblichen Zwecke. Da mittlerweile auch Privatverkäufer ein Jahr Gewähr leisten müssen, wenn sie dieses nicht ausschließen, erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich für meine privat verkauften Artikel keine Gewährleistung übernehme. Mit der Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Gewährleistung/Garantie bei Gebrauchtwaren völlig zu verzichten, d.h, dass auf die bei mir gekauften gebrauchten Artikel keinerlei Widerrufs- und Rückgaberecht (§312dAbs.4Nr.5BGB) besteht!

Gerne verweise ich auf meine durchaus positiven Bewertungen (sowohl Kauf als auch Verkauf) hier im Forum bei UbU.
Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: ich sitze leider nicht den ganzen Tag am Rechner (vor allem nicht an Wochenenden), von daher kann es passieren, dass meine Rückmeldungen etwas dauern können, auch wenn ich vermeintlich online bin.

Schon einmal herzlichen Dank an das Team für die Möglichkeit des Einstellens!

DarkHorse

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis foriens,

Je vends cette montre de ma collection privée :

Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono (montre de pilote vintage)
Il s’agit d’une vente privée sans garantie ni responsabilité pour les défauts matériels. Un échange et un retour sont également exclus. L’horloge:a été acheté le 12/2021 (cadeau) et j’en suis le premier propriétaire. Contenu de la livraison :

 • La montre sur le bracelet en cuir d’origine (non porté)
 • La boîte d’origine avec carte d’assurance + manuel d’instructions

Prix:
Je voudrais avoirEuro 185,- EURpour la montre incl. Expédition avec DHL en Allemagne (sauf îles). L’expédition à l’étranger est possible en consultation si les frais supplémentaires correspondants sont pris en charge. Paiement exclusivement parvirementou en face à face (sur terrain neutre dans la région : ouest du lac de Constance).**!!Pas de paypal!!

Spécifications techniques:**
Boîtier : Acier inoxydable Verre : Hardlex Mouvement : Mouvement solaire à quartz Calibre V172 Diamètre : 42 mm o.k. / 47,5 mm m.K. / 40mm à la lunette Hauteur du boîtier : 11 mm _Bracelet : bracelet en cuir marron clair avec coutures blanches (inutilisé) largeur des cornes : 21 mm Cadran : Facile à lire avec des chiffres arabes et un revêtement lumineux Lumibrite Étanchéité : 10 bars Réserve de marche : 6 mois Extras : échelle de boussole librement rotative via la couronne à la position 10 heures + fonction d’alarme

Description de la montre :Bien que ce soit un cadeau et qu’un nouveau bracelet ait été installé immédiatement, je n’ai jamais vraiment apprécié la montre. En tout, je l’ai eu sur mon bras environ 5 fois au cours de cette année. Je ne vois pas de traces (sans loupe), mais je ne veux pas non plus les exclure (changement de bande). C’est encore sacrément nouveau pour moi. Photos de la montre :

Mes biens proviennent de ma propriété privée et je ne poursuis aucun but commercial avec cette vente. Étant donné que les vendeurs privés doivent désormais également fournir une garantie d’un an s’ils ne l’excluent pas, je déclare expressément par la présente que je n’assume aucune garantie pour mes articles vendus à titre privé. En soumettant une offre, vous acceptez expressément de renoncer complètement à la garantie/garantie pour les biens d’occasion, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de droit d’annulation ou de retour (§312dAbs.4Nr.5BGB) sur les articles d’occasion achetés chez moi !

Je suis heureux de me référer à mes critiques très positives (achat et vente) ici sur le forum UbU. Une petite note en mon nom personnel : malheureusement, je ne suis pas assis devant l’ordinateur toute la journée (surtout pas le week-end), il peut donc arriver que mes commentaires prennent un certain temps, même si je suis censé être en ligne.

Un grand merci à l’équipe pour l’opportunité de poster !

Cheval noir

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste mede Forianen,

Ik verkoop dit horloge uit mijn privécollectie:

Seiko Prospex LAND SSC081P1 Solar Chrono (vintage pilotenhorloge)
Dit is een onderhandse verkoop zonder garantie of aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Ruilen en retourneren zijn eveneens uitgesloten. De klok:is gekocht 12/2021 (schenking) en ik ben de eerste eigenaar. Leveringsomvang:

 • Het horloge op de (ongedragen) originele leren band
 • De originele doos met verzekeringskaart + gebruiksaanwijzing

Prijs:
Ik wil graagEuro 185,- EURvoor het horloge incl. Verzending met DHL binnen Duitsland (behalve eilanden). Verzending naar het buitenland is mogelijk in overleg mits de daarbij behorende meerkosten worden overgenomen. Betaling uitsluitend peroverboekingof face-to-face (op neutraal terrein in het gebied: westelijke Bodensee).**!!Geen PayPal!!

Technische specificaties:**
Kast: Roestvrij staal Glas: Hardlex Beweging: Quartz Zonne-uurwerk Kaliber V172 Diameter: 42 mm o.k. / 47,5 mm m.K. / 40 mm aan de rand Hoogte behuizing: _ 11 mm _Strap: lichtbruine leren band met wit stiksel (ongebruikt) nokbreedte: 21 mm Dial: Gemakkelijk te lezen met Arabische cijfers en Lumibrite lichtgevende coating Waterbestendigheid : 10 bar Gangreserve: 6 maanden Extra’s: vrij draaibare kompasschaal via de kroon op 10 uur + alarmfunctie

Beschrijving van het horloge:Hoewel het een cadeau was en er meteen een nieuw bandje werd geplaatst, ben ik nooit echt warm gaan lopen voor het horloge. In totaal heb ik het in de loop van dit jaar ongeveer 5 keer om mijn arm gehad. Ik zie geen sporen (zonder vergrootglas), maar wil ze ook niet uitsluiten (bandwissel). Het is nog verdomd nieuw voor me. Foto’s van het horloge:

Mijn goederen zijn van mijn privébezit en ik streef geen commerciële doeleinden na met deze verkoop. Aangezien particuliere verkopers nu ook een jaar garantie moeten geven als ze dit niet uitsluiten, verklaar ik hierbij uitdrukkelijk dat ik geen enkele garantie aanvaard voor mijn particulier verkochte artikelen. Door een bod uit te brengen, stemt u er uitdrukkelijk mee in om volledig af te zien van de garantie/garantie voor gebruikte goederen, d.w.z. er is geen recht op annulering of teruggave (§312dAbs.4Nr.5BGB) op de gebruikte artikelen die bij mij zijn gekocht!

Ik verwijs graag naar mijn door en door positieve beoordelingen (zowel aankoop als verkoop) hier op het UbU-forum. Een korte opmerking namens mezelf: helaas zit ik niet de hele dag achter de computer (zeker niet in het weekend), dus het kan gebeuren dat mijn feedback even kan duren, ook al ben ik zogenaamd online.

Veel dank aan het team voor de mogelijkheid om te posten!

Donker paard