OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional, Kaliber 3861, Hesalit, neu/ungetragen, Fullset

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på UhrForum 2022-11-24 14:21:00 +0000 av **thg**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear fellow Forians,

mine is for sale

Omega Speedmaster Moonwatch Professional, Ref. 310.32.42.50.01.001
This is a private sale with no warranty or liability for material defects. An exchange and return are also excluded. The clock is:brand new/unworn (bottom glued) She is off

 • 1. Hand purchased by me personally in August 2022 from a German jeweller/concessionaire

Scope of delivery:

 • Watch with original steel strap (WITHOUT leather strap and folding clasp as shown in the pictures - the originally packaged steel strap is included or can be fitted in advance by a master watchmaker on request)
 • Original Omega Speedmaster box
 • Warranty card, Pictogram card, Master Chronometer card
 • Other papers: operating instructions, special print on the history of the Moonwatch

Price: EUR 6,500(replacement value EUR 7,000) Sending valuables of your choice at your risk and expense (good experience with Intex so far) or personal delivery No exchange Payment request: bank transfer or real-time bank transfer if handed over personally Purchase contract mandatory

Technical specifications:CLOCKWORK Calibre: Omega 3861 Hand-wound chronograph movement with Co-Axial escapement. Qualified by METAS as a Master Chronometer, insensitive to magnetic fields of up to 15,000 gauss. Free balance-spring with silicon hairspring. Rhodium-plated finish, bridges with straight Côtes de Genève. Power reserve: 50 hours

WATCH GLASS Hesalite glass with OMEGA logo (see pictures)

WATER RESISTANCE 5 bars (50 meters / 167 feet)

WATCH CASE & DIAL Case: steel Case diameter: 42mm Between the lugs: 20 mm Case Height: 13.18mm Dial color: Black, “step dial” (gradated dial) Anodized aluminum bezel ring with the famous “DON” (Dot Over Ninety) Total product weight (approx.): 134 g

BRACELET Material: steel strap Clasp Type: Deployment clasp with comfort adjustment

PROPERTIES Antimagnetic, chronograph, chronometer, qualified as a master chronometer, small seconds, tachymeter

Further details: Link to the manufacturer’s website

Description of the watch:I bought the Speedy from a local German concessionaire in August 2022. I am now selling it in this initial delivery condition, because since then it has been safely stored and in the original delivery condition in the box - immaculate and a feast for the eyes (as can be seen in the pictures). I haven’t been able to bring myself to wear them yet. The time doesn’t seem right yet and it’s just too good for the box. It is the original reference 310.32.42.50.01.001, but it was delivered with a leather strap and this is also stated on the invoice. I would like to keep this leather strap and instead it comes with a new, still welded, original Omega metal strap (with completely satin-finished links, new value €710), which I ordered when I bought the watch. It is best for us to clarify directly whether I should have this fitted and, if so, to which wrist circumference this should be adjusted. So it is all about the reference 310.30.42.50.01.001 (Hesalit Moonwatch caliber 3861 with steel bracelet, latest version).

Serious processing with direct communication and a friendly exchange is a matter of course for me. In this context, I refer to the exclusively positive ratings in the “User rates User” thread. Photos of this watch and accessories are attached. Again, the note: the sale is WITHOUT a leather strap, but with the original Omega metal strap.

For questions, further (high-resolution) recordings, etc., please send me a message via “start a conversation”. We are happy to talk on the phone and a personal meeting is of course also possible by arrangement.

regards thg

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära kolleger Forians,

min är till salu

Omega Speedmaster Moonwatch Professional, ref. 310.32.42.50.01.001
Detta är en privat försäljning utan garanti eller ansvar för materialfel. Byte och retur är också undantagna. Klockan är:helt ny/oanliten (limmad längst ner) Hon är ledig

 • 1. Hand köpt av mig personligen i augusti 2022 från en tysk juvelerare/koncessionshavare

Leverans omfattning:

 • Klocka med original stålband (UTAN läderband och viklås som visas på bilderna - det originalförpackade stålbandet ingår eller kan monteras i förväg av en mästerurmakare på begäran)
 • Original Omega Speedmaster box
 • Garantikort, Pictogram-kort, Master Chronometer-kort
 • Andra papper: bruksanvisning, specialtryck om Moonwatchens historia

Pris: 6 500 EUR(ersättningsvärde 7 000 EUR) Skicka värdesaker efter eget val på din risk och bekostnad (bra erfarenhet av Intex hittills) eller personlig leverans Inget utbyte Betalningsförfrågan: banköverföring eller banköverföring i realtid om den överlämnas personligen Köpekontrakt obligatoriskt

Tekniska specifikationer:URVERK Kaliber: Omega 3861 Handlindad kronografurverk med Co-Axial escapement. Kvalificerad av METAS som en Master Chronometer, okänslig för magnetfält på upp till 15 000 gauss. Fri balansfjäder med hårfjäder i silikon. Rhodiumpläterad finish, broar med raka Côtes de Genève. Energireserv: 50 timmar

URGLAS Hesalitglas med OMEGA-logotyp (se bilder)

VATTENTÅLIGHET 5 barer (50 meter / 167 fot)

KLOCKFODRAL & URTAV Boett: stål Höljes diameter: 42 mm Mellan klackarna: 20 mm Höjd på fodral: 13,18 mm Urtavla färg: Svart, “step dial” (graderad urtavla) Anodiserad aluminiumring med den berömda “DON” (Dot Over Ninety) Total produktvikt (ca): 134 g

ARMBAND Material: stålband Spännetyp: Utvecklingslås med komfortjustering

EGENSKAPER Antimagnetisk, kronograf, kronometer, kvalificerad som masterkronometer, små sekunder, tachymeter

Ytterligare information: Länk till tillverkarens webbplats

Beskrivning av klockan:Jag köpte Speedy från en lokal tysk koncessionshavare i augusti 2022. Jag säljer den nu i detta initiala leveransskick, eftersom den sedan dess har förvarats säkert och i originalleveransskick i kartongen - oklanderlig och en fröjd för ögat (som kan ses på bilderna). Jag har inte orkat bära dem ännu. Tiden verkar inte rätt än och det är bara för bra för lådan. Det är originalreferens 310.32.42.50.01.001 men den levererades med läderrem och detta står även på fakturan. Jag skulle vilja behålla detta läderband och istället kommer det med ett nytt, fortfarande svetsat, original Omega metallband (med helt satinerade länkar, nyvärde 710 €), som jag beställde när jag köpte klockan. Det är bäst för oss att direkt klargöra om jag ska få denna anpassad och i så fall till vilken handledsomkrets denna ska anpassas. Allt handlar alltså om referensen 310.30.42.50.01.001 (Hesalit Moonwatch kaliber 3861 med stålarmband, senaste versionen).

Seriös bearbetning med direkt kommunikation och ett vänligt utbyte är en självklarhet för mig. I detta sammanhang hänvisar jag till de uteslutande positiva betygen i tråden “Användarbetyg för användare”. Foton på denna klocka och tillbehör bifogas. Återigen, noteringen: rean är UTAN läderrem, men med original Omega metallremmen.

För frågor, ytterligare (högupplösta) inspelningar etc. skicka ett meddelande till mig via “starta en konversation”. Vi pratar gärna i telefon och ett personligt möte är givetvis även möjligt efter överenskommelse.

Hälsningar thg

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe Mitforianer,

zum Verkauf steht meine

Omega Speedmaster Moonwatch Professional, Ref. 310.32.42.50.01.001

Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung. Ein Umtausch und die Rückgabe sind ebenfalls ausgeschlossen.
Die Uhr ist: fabrikneu/ungetragen (Boden verklebt)
Sie ist aus

 • 1. Hand im August 2022 von mir persönlich bei einem deutschen Juwelier/Konzessionär erworben

Lieferumfang:

 • Uhr mit original Stahlband (OHNE Lederband und Faltschließe wie auf den Bildern - dafür liegt das original verpackte Stahlband bei bzw. wird auf Wunsch vorab von einem Uhrmachermeister montiert)
 • Original Omega Speedmaster Box
 • Garantiekarte, Pictogrammkarte, Master Chronometer Karte
 • Übrige Papiere: Bedienungsanleitung, Spezialdruck zur Geschichte der Moonwatch

Preis:
Euro 6.500
(Neuwert 7.000 €)
Werteversand deiner Wahl auf deine Gefahr und Kosten (bislang gute Erfahrung mit Intex) oder persönliche Übergabe
Kein Tausch
Zahlungswunsch: Überweisung oder Echtzeitüberweisung bei persönlicher Übergabe
Kaufvertrag obligatorisch

Technische Daten: UHRWERK
Kaliber: Omega 3861
Chronographenwerk mit Handaufzug und Co-Axial Hemmung. Von METAS als Master Chronometer qualifiziert, unempfindlich gegenüber Magnetfeldern von bis zu 15.000 Gauß. Freie Unruh-Spiralfeder mit Spiralfeder aus Silizium. Rhodiniertes Finish, Brücken mit gerade verlaufenden Genfer Streifen.
Gangreserve: 50 Stunden

UHRENGLAS
Hesalitglas mit OMEGA Logo (siehe Bilder)

WASSERDICHTIGKEIT
5 Bar (50 Meter / 167 Fuß)

UHRENGEHÄUSE & ZIFFERBLATT
Gehäuse: Stahl
Gehäusedurchmesser: 42 mm
Zwischen den Bandanstößen: 20 mm
Gehäusehöhe: 13.18 mm
Zifferblattfarbe: Schwarz, “step dial” (abgestuftes Blatt)
Lünettenring aus eloxiertem Aluminium mit dem berühmten “DON” (Dot Over Ninety/Punkt über der 90)
Gesamtes Produktgewicht (ca.): 134 g

ARMBAND
Material: Stahlband
Schließentyp: Faltschließe mit Komforteinstellung

EIGENSCHAFTEN
Antimagnetisch, chronograph, chronometer, als master chronometer qualifiziert, kleine sekunde, tachymeter

Weitere Details: Link zur Website des Herstellers

Beschreibung der Uhr: Die Speedy wurde von mir bei einem deutschen Konzessionär vor Ort im August 2022 erworben. In diesem Erstauslieferungszustand verkaufe ich sie nun weiter, denn seitdem liegt sie sicher verwahrt und im originalen Auslieferungszustand in der Box - makellos und eine Augenweide (wie auf den Bildern zu sehen). Ich konnte mich bislang nicht überwinden, sie zu tragen. Die Zeit scheint noch nicht reif und für die Box ist sie einfach zu schade. Es handelt sich um die ursprüngliche Referenz 310.32.42.50.01.001, die jedoch mit Lederband ausgeliefert wurde und dies ist auch so auf der Rechnung angegeben. Dieses Lederband möchte ich behalten und es liegt stattdessen ein neues, noch verschweißtes, originales Omega Metallband bei (mit vollständig satinierten Gliedern, Neuwert 710 €), das ich direkt zum Kauf der Uhr mitbestellt habe. Ob ich dieses montieren lassen und ggf. auf welchen Handgelenksumfang dieses angepasst werden soll, klären wir am besten direkt. Somit handelt es sich insgesamt um die Referenz 310.30.42.50.01.001 (Hesalit Moonwatch Kaliber 3861 mit Stahlband, aktuellste Version).

Eine seriöse Abwicklung mit direkter Kommunikation und einem freundlichen Austausch ist für mich selbstverständlich. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die ausschließlich positiven Bewertungen im “User bewerten User”-Faden.
Fotos dieser Uhr und dem Zubehör sind beigefügt. Hierzu nochmals der Hinweis: der Verkauf erfolgt OHNE Lederband, sondern mit originalem Omega Metallband.

Für Fragen, weitere (hochauflösende) Aufnahmen etc. sendet mir gern eine Nachricht per “Unterhaltung beginnen”. Wir können gern telefonieren und auch ein persönliches Treffen ist nach Absprache selbstverständlich möglich.

Freundliche Grüße
thg

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis foriens,

le mien est a vendre

Omega Speedmaster Moonwatch Professional, référence 310.32.42.50.01.001
Il s’agit d’une vente privée sans garantie ni responsabilité pour les défauts matériels. Un échange et un retour sont également exclus. L’horloge est :neuf/jamais porté (fond collé) Elle est partie

 • 1. Acheté à la main par moi personnellement en août 2022 auprès d’un bijoutier/concessionnaire allemand

Contenu de la livraison :

 • Montre avec bracelet en acier d’origine (SANS bracelet en cuir et boucle déployante comme indiqué sur les photos - le bracelet en acier emballé d’origine est inclus ou peut être monté à l’avance par un maître horloger sur demande)
 • Boîte d’origine Omega Speedmaster
 • Carte de garantie, carte Pictogram, carte Master Chronometer
 • Autres papiers : mode d’emploi, tirage spécial sur l’histoire de la Moonwatch

Prix: 6 500 EUR(valeur à neuf 7 000 EUR) Envoi d’objets de valeur de votre choix à vos risques et frais (bonne expérience avec Intex jusqu’à présent) ou remise en main propre Pas d’échange Demande de paiement : virement bancaire ou virement bancaire en temps réel si remis personnellement Contrat d’achat obligatoire

Spécifications techniques:HORLOGE Calibre : Oméga 3861 Mouvement chronographe à remontage manuel avec échappement Co-Axial. Qualifié par METAS en tant que maître chronomètre, insensible aux champs magnétiques jusqu’à 15 000 gauss. Spiral libre avec spiral en silicium. Finition rhodiée, ponts avec Côtes de Genève droites. Réserve de marche : 50 heures

VERRE DE MONTRE Verre Hesalite avec logo OMEGA (voir photos)

RÉSISTANCE À L’EAU 5 bars (50 mètres / 167 pieds)

BOÎTIER DE MONTRE ET CADRAN Boîtier : acier Diamètre du boîtier : 42 mm Entre les cornes : 20 mm Hauteur du boîtier : 13,18 mm Couleur du cadran : Noir, “step dial” (cadran gradué) Anneau de lunette en aluminium anodisé avec le fameux “DON” (Dot Over Ninety) Poids total du produit (environ) : 134 g

BRACELET Matière : bracelet en acier Type de fermoir : fermoir déployant avec réglage de confort

PROPRIÉTÉS Antimagnétique, chronographe, chronomètre, qualifié de maître chronomètre, petite seconde, tachymètre

Plus de détails : Lien vers le site Web du fabricant

Description de la montre :J’ai acheté le Speedy à un concessionnaire allemand local en août 2022. Je le vends maintenant dans cet état de livraison initial, car depuis lors, il a été stocké en toute sécurité et dans l’état de livraison d’origine dans la boîte - impeccable et un régal pour les yeux (comme on peut le voir sur les photos). Je n’ai pas encore réussi à me résoudre à les porter. Le moment ne semble pas encore propice et c’est tout simplement trop beau pour la boîte. Il s’agit de la référence d’origine 310.32.42.50.01.001, mais elle a été livrée avec un bracelet en cuir et cela est également indiqué sur la facture. Je souhaite conserver ce bracelet cuir et à la place il est accompagné d’un nouveau bracelet métallique Omega d’origine encore soudé (avec des maillons entièrement satinés, valeur neuve 710€), que j’ai commandé lors de l’achat de la montre. Il est préférable que nous clarifions directement si je dois l’adapter et, si oui, à quelle circonférence du poignet cela doit être ajusté. Il s’agit donc de la référence 310.30.42.50.01.001 (Hesalit Moonwatch calibre 3861 avec bracelet acier, dernière version).

Un traitement sérieux avec une communication directe et un échange amical est une évidence pour moi. Dans ce contexte, je me réfère aux notes exclusivement positives dans le fil “User rate User”. ** Des photos de cette montre et des accessoires sont jointes. Encore une fois, la note : la vente est SANS bracelet en cuir, mais avec le bracelet en métal Omega d’origine.**

Pour des questions, d’autres enregistrements (haute résolution), etc., veuillez m’envoyer un message via “démarrer une conversation”. Nous sommes heureux de parler au téléphone et une rencontre personnelle est bien sûr également possible sur rendez-vous.

Cordialement thg

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste mede Forianen,

de mijne staat te koop

Omega Speedmaster Moonwatch Professional, referentie 310.32.42.50.01.001
Dit is een onderhandse verkoop zonder garantie of aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Ruilen en retourneren zijn eveneens uitgesloten. De klok is:gloednieuw/ongedragen (bodem gelijmd) Ze is vrij

 • 1. Hand gekocht door mij persoonlijk in augustus 2022 van een Duitse juwelier/concessiehouder

Leveringsomvang:

 • Horloge met originele stalen band (ZONDER lederen band en vouwsluiting zoals afgebeeld op de foto’s - de origineel verpakte stalen band wordt meegeleverd of kan op verzoek vooraf worden aangebracht door een meester-horlogemaker)
 • Originele Omega Speedmaster doos
 • Garantiekaart, Pictogramkaart, Master Chronometer-kaart
 • Overige papieren: gebruiksaanwijzing, speciale print over de geschiedenis van de Moonwatch

Prijs: € 6.500(nieuwwaarde € 7.000) Verzenden van kostbaarheden naar keuze op eigen risico en kosten (tot nu toe goede ervaring met Intex) of persoonlijke bezorging Geen uitwisseling Betaalverzoek: overschrijving of real-time overschrijving indien persoonlijk overhandigd Koopcontract verplicht

Technische specificaties:UURWERK Kaliber: Omega 3861 Handopgewonden chronograaf uurwerk met co-axiaal echappement. Gekwalificeerd door METAS als Master Chronometer, ongevoelig voor magnetische velden tot 15.000 gauss. Vrije balansveer met siliconen spiraalveer. Gerhodineerde afwerking, bruggen met rechte Côtes de Genève. Gangreserve: 50 uur

HORLOGE GLAS Hesaliet glas met OMEGA logo (zie foto’s)

WATERBESTENDIGHEID 5 staven (50 meter / 167 voet)

HORLOGE KAST & WIJZERPLAAT Kast: staal Diameter kast: 42 mm Tussen de nokken: 20 mm Kasthoogte: 13,18 mm Kleur wijzerplaat: Zwart, “step dial” (graduele wijzerplaat) Ring van geanodiseerd aluminium met de beroemde “DON” (Dot Over Ninety) Totaal productgewicht (ca.): 134 g

ARMBAND Materiaal: stalen band Type sluiting: inzetsluiting met comfortverstelling

EIGENDOMMEN Antimagnetisch, chronograaf, chronometer, gekwalificeerd als masterchronometer, kleine secondewijzer, tachymeter

Verdere details: Link naar de website van de fabrikant

Beschrijving van het horloge:Ik heb de Speedy in augustus 2022 gekocht van een lokale Duitse concessiehouder. Ik verkoop het nu in deze oorspronkelijke leveringsstaat, omdat het sindsdien veilig is opgeborgen en in de originele leveringsstaat in de doos - onberispelijk en een lust voor het oog (zoals te zien op de foto’s). Ik heb mezelf er nog niet toe kunnen brengen ze te dragen. De tijd lijkt nog niet rijp en het is gewoon te goed voor de doos. Het is de originele referentie 310.32.42.50.01.001, maar werd geleverd met een lederen band en dit staat ook vermeld op de factuur. Ik wil deze leren band graag houden en in plaats daarvan komt er een nieuwe, nog gelaste, originele Omega metalen band (met volledig gesatineerde schakels, nieuwwaarde € 710), die ik heb besteld toen ik het horloge kocht. Het is voor ons het beste om direct duidelijk te maken of ik dit moet laten passen en zo ja, aan welke polsomtrek dit moet worden aangepast. Het gaat dus allemaal om de referentie 310.30.42.50.01.001 (Hesalit Moonwatch kaliber 3861 met stalen armband, laatste versie).

Een serieuze afhandeling met directe communicatie en een vriendelijke uitwisseling is voor mij vanzelfsprekend. In dit verband verwijs ik naar de uitsluitend positieve beoordelingen in de “User rates User”-thread. Foto’s van dit horloge en accessoires zijn bijgevoegd. Nogmaals de opmerking: de verkoop is ZONDER leren band, maar met de originele Omega metalen band.

Voor vragen, verdere (hoge resolutie) opnames e.d. kunt u mij een bericht sturen via “start een gesprek”. Wij staan ​​u graag telefonisch te woord en in overleg is een persoonlijk gesprek natuurlijk ook mogelijk.

vriendelijke groeten thg