Tudor Pelagos LHD, Fullset, aus 21/22- Garantie

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på UhrForum 2022-11-24 12:58:00 +0000 av **beutemacher**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear fellow Forians,

mine is for sale

Tudor Pelagos LHD - Reference: M25610TNL-0001
This is a private sale with no warranty or liability for material defects. An exchange and return are also excluded. Remaining warranty from the manufacturer.

The watch is: worn

It is from a second owner (purchased by me on January 11th, 2022 from a German gray dealer in Munich as an unworn and glued full set, first purchase from Konzi on March 31st, 2021) Scope of delivery (see photos): Full set - watch on titanium bracelet, strap shortened by one link (included) original box, guarantee card, operating instructions, hang tag, additional black rubber strap with pin buckle and additional extension element

The invoice or a copy is expressly not included in the scope of delivery, because I never give out such sensitive documents. However, it can be viewed on site at the time of handover. The guarantee is provided by the original guarantee card from the manufacturer.

Price: FP €3,590 (current list price €4,400)

Shipping costs: If shipping is desired, collection via Galle, for example, must be organized and paid for by the buyer himself. The buyer bears the risk of shipping. I prefer a personal delivery. Payment: Payment in advance by bank transfer or cash when picking up in 30880 Laatzen (near Hannover Messe). No PayPal, Western Union or Bitcoins.

I’m not currently interested in a swap. Technical specifications:Case diameter without crown in mm: 42 Case & Band Material: Titanium & Stainless Steel Caliber of the movement: automatic manufacture caliber MT5612-LHD (COSC) Link to the manufacturer:Tudor Description of the watch:Since I have to do this ad the second time because the page refreshed and everything was gone, I’ll keep it short/shorter.

Great watch, received it glued in January 2022 and preferably had it on my arm for about 6 months. So I’m practically the first owner / carrier. You can see signs of use, which probably look wilder on the pictures than in reality. Processing is top and accuracy too. In July there was a new addition and since then the LHD hasn’t made it to the arm. If you are a PTM and looking for a safequeen, you are in the wrong place. On the other hand, if you are looking for an honest watch at a fair price, please read on. Don’t have wild hobbies or am Bob the builder. I work in the office, but you still scribble with a watch for a long time somewhere or briefly offend. Just come by and take a picture for yourself. I’d rather describe it in great detail than someone complaining afterwards. And I think I priced in these (for me) normal signs of use and wear very generously. Pictures:

Now a big request: Save your and my time. So a few more words on your own before you write to me.The watch comes with the full factory scope of delivery (see photos) from a German gray and was on the wrist for half a year. I don’t take any more (detail) pictures, I think the ones posted here are really fair. I prefer a personal handover in Laatzen with a delicious coffee. I don’t meet anyone or meet at bad times. No, the bill isn’t included and I don’t want to exchange it either. I do not accept anything in payment and I do not offer payment in installments. It is only possible in cash or by bank transfer, everything else is not. And I’m not going down the price and there’s nothing for free on top of that either. If the market demands it, I will adjust the price after two weeks. To put it bluntly: These “discussors” like those on Ebay classifieds can stay stolen from me: “Why is that so?” – “Why isn’t that so? - “But why…?” - “But usually…!” - “So it’s the same with xyz…!” - “2,000€ and I’ll pick up Bruda tomorrow!” If you want to save well compared to the list price for an absolutely fair watch, want to fulfill a dream with this Pelagos and have €3,590 directly at your disposal, you are welcome to get in touch. Everyone else please leave it alone.

Greetings, booty maker

P.S.: Please don’t be surprised if the answer takes a little longer, I’m not in the forum all the time.

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära kolleger Forians,

min är till salu

Tudor Pelagos LHD - Referens: M25610TNL-0001
Detta är en privat försäljning utan garanti eller ansvar för materialfel. Byte och retur är också undantagna. Återstående garanti från tillverkaren.

Klockan är: sliten

Det är från en andra ägare (köpt av mig den 11 januari 2022 från en tysk gråhandlare i München som ett oanvänt och limmat komplett set, första köp från Konzi den 31 mars 2021) Leverans omfattning (se bilder): Komplett set - klocka på titanarmband, rem förkortad med en länk (ingår) originalkartong, garantikort, bruksanvisning, hänglapp, extra svart gummirem med stiftspänne och extra förlängning element

Fakturan eller en kopia ingår uttryckligen inte i leveransomfattningen, eftersom jag aldrig lämnar ut så känsliga dokument. Den kan dock ses på plats vid överlämnandet. Garantin tillhandahålls av originalgarantikortet från tillverkaren.

Pris: FP 3 590 € (nuvarande listpris 4 400 €)

Fraktkostnader: Önskas frakt ska hämtning via exempelvis Galle organiseras och bekostas av köparen själv. Köparen står för fraktrisken. Jag föredrar en personlig leverans. Betalning: Betalning i förskott via banköverföring eller kontant vid hämtning i 30880 Laatzen (nära Hannover Messe). Inga PayPal, Western Union eller Bitcoins.

Jag är för närvarande inte intresserad av ett byte. Tekniska specifikationer:Boettdiameter utan krona i mm: 42 Fodral & bandmaterial: Titan & rostfritt stål Kaliber av rörelsen: automatisk tillverkning kaliber MT5612-LHD (COSC) Länk till tillverkaren:Tudor Beskrivning av klockan:Eftersom jag måste göra den här annonsen andra gången eftersom sidan uppdaterades och allt var borta, ska jag hålla den kort/kortare.

Jättebra klocka, fick den limmad i januari 2022 och hade den helst på armen i ca 6 månader. Så jag är praktiskt taget den första ägaren/bäraren. Man kan se tecken på användning, som förmodligen ser vildare ut på bilderna än i verkligheten. Bearbetningen är topp och precision också. I juli kom ett nytt tillskott och sedan dess har LHD inte kommit till armen. Om du är en PTM och letar efter en safequeen är du på fel ställe. Å andra sidan, om du letar efter en ärlig klocka till ett rimligt pris, läs gärna vidare. Har inga vilda hobbyer eller är byggaren Bob. Jag jobbar på kontoret, men man klottrar fortfarande med en klocka länge någonstans eller kränker kort. Kom bara förbi och ta en bild själv. Jag skulle hellre beskriva det i detalj än att någon klagar efteråt. Och jag tror att jag prissatte in dessa (för mig) normala tecken på användning och slitage väldigt generöst. Bilder:

Nu en stor begäran: Spara din och min tid. Så några ord på egen hand innan du skriver till mig.Klockan kommer med hela fabrikens leveransomfattning (se bilder) från en tysk grå och var på armen i ett halvår. Jag tar inga fler (detalj)bilder, jag tycker att de som lagts upp här är riktigt rättvisa. Jag föredrar en personlig överlämning i Laatzen med en utsökt kaffe. Jag träffar ingen eller träffas vid dåliga tider. Nej, räkningen ingår inte och jag vill inte byta den heller. Jag accepterar ingenting i betalning och jag erbjuder inte delbetalning. Det är endast möjligt kontant eller via banköverföring, allt annat är det inte. Och jag går inte ner i priset och det finns inget gratis utöver det heller. Om marknaden kräver det kommer jag att justera priset efter två veckor. För att säga det rakt ut: Dessa “diskussörer” som de på Ebay-annonser kan förbli stulna från mig: “Varför är det så?” - “Varför är det inte så? - “Men varför…?” - “Men oftast…!” - “Så det är samma sak med xyz…!” - “2 000€ så hämtar jag Bruda imorgon!” Om du vill spara bra jämfört med listpriset för en absolut rättvis klocka, vill uppfylla en dröm med denna Pelagos och ha 3 590 € direkt till ditt förfogande är du välkommen att höra av dig. Alla andra snälla lämna det ifred.

Hälsningar, bytemakare

P.S.: Bli inte förvånad om svaret tar lite längre tid, jag är inte i forumet hela tiden.

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe Mitforianer,

zum Verkauf steht meine

Tudor Pelagos LHD - Referenz: M25610TNL-0001

Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung. Ein Umtausch und die Rückgabe sind ebenfalls ausgeschlossen. Restgarantie über den Hersteller.

Die Uhr ist: getragen

Sie ist aus 2. Hand (Kauf durch mich am 11.01.2022 beim deutschen Grauhändler aus München als ungetragenes und verklebtes Fullset, Erstkauf beim Konzi am 31.03.2021)
Lieferumfang (siehe Fotos): Full Set - Uhr am Titanarmband, Band um ein Glied gekürzt (liegt bei) Original Box, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Hangtag, Zusätzliches schwarzes Kautschukband mit Stiftschließe und zusätzliches Verlängerungselement

Die Rechnung oder eine Kopie ist ausdrücklich nicht im Lieferumfang enthalten, weil ich grundsätzlich nie solche sensiblen Dokumente aus der Hand gebe. Sie kann aber gerne bei Übergabe vor Ort eingesehen werden. Garantie erfolgt über die original Garantiekarte beim Hersteller.

Preis: FP 3.590€ (aktueller Listenpreis 4.400€)

Versandkosten: Falls Versand gewünscht, muss Abholung über bspw. Galle vom Käufer selbst organisiert und gezahlt werden. Das Risiko des Versandes trägt der Käufer. Ich bevorzuge eine persönliche Übergabe.
Zahlung: Vorkasse per Überweisung oder bar bei Abholung in 30880 Laatzen (Nähe Hannover Messe). Kein PayPal, Western Union oder Bitcoins.

Bin an keinem Tausch interessiert aktuell.
Technische Daten: Durchmesser Gehäuse ohne Krone in mm: 42
Material des Gehäuses und Bandes: Titan & Edelstahl
Kaliber des Werkes: Automatik Manufakturwerk Kaliber MT5612-LHD (COSC)
Link zum Hersteller:Tudor
Beschreibung der Uhr: Da ich diese Anzeige das zweite Mal machen muss, weil die Seite sich aktualisiert hat und alles weg war, halte ich mich kurz / kürzer.

Klasse Uhr, habe sie verklebt im Januar 2022 erhalten und ca. 6 Monate bevorzugt am Arm gehabt. Somit bin ich praktisch gesehen Erstbesitzer / -träger. Man sieht Gebrauchsspuren, die auf den Bildern wahrscheinlich wilder wirken als in der Realität. Verarbeitung ist top und Ganggenauigkeit auch. Im Juli gab es dann einen Neuzugang und seitdem schafft es die LHD nicht mehr an den Arm. Wenn du eine PTM bist und eine Safequeen suchst, bist du hier falsch. Suchst du hingegen eine ehrliche Uhr zu einem fairen Kurs, lies gerne weiter. Habe keine wilden Hobbys oder bin Bob der Baumeister. Ich arbeite im Büro aber trotzdem schrabbelt man mit ner Uhr mal irgendwo lang oder eckt kurz an. Einfach vorbeikommen und selbst ein Bild machen. Ich beschreibe es lieber übergenau, als das hinterher jemand jammert. Und ich denke, ich habe diese (für mich) normalen Nutzungs- und Tragespuren sehr großzügig eingepreist.
Bilder:

Jetzt noch eine große Bitte: Spar deine und meine Zeit. Daher noch ein paar Worte in eigener Sache, bevor Du mich anschreibst.Die Uhr kommt mit vollem, werksseitigen Lieferumfang (siehe Fotos) von einem deutschen Grauen und war ein halbes Jahr am Arm. Ich mache keine weiteren (Detail)Bilder, denke die hier eingestellten sind echt fair. Eine persönliche Übergabe in Laatzen bei nem leckeren Kaffee bevorzuge ich. Ich fahre niemandem entgegen oder treffe mich zu Unzeiten. Nein, die Rechnung ist nicht dabei und tauschen möchte ich auch nicht. Ich nehme nichts in Zahlung und Ratenzahlung biete ich auch nicht an. Es geht nur bar oder per Überweisung, alles andere nicht. Und vom Preis gehe ich nicht runter und es gibt auch nix gratis oben drauf. Wenn der Markt es verlangt, werde ich den Preis nach zwei Wochen anpassen. Ums deutlich zu sagen: Diese „Diskutierer“ wie auf Ebay-Kleinanzeigen können mir gestohlen bleiben: „Warum ist das so?“ – „Warum ist das nicht so? – „Aber warum, …?“ – „Aber normalerweise…!“ – „Also bei xyz ist das auch so…!“ – „2.000€ und ich hole morgen ab Bruda!“
Wer gut gegenüber dem Listenpreis für eine absolut faire Uhr sparen will, sich mit dieser Pelagos einen Traum erfüllen möchte und 3.590€ direkt zur Verfügung hat, der kann sich gerne melden. Alle anderen lassen es bitte bleiben.

Liebe Grüße, beutemacher

P.S.: Bitte nicht wundern, wenn die Antwort etwas länger dauert, bin nicht ständig im Forum.

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis foriens,

le mien est a vendre

Tudor Pelagos LHD - Référence : M25610TNL-0001
Il s’agit d’une vente privée sans garantie ni responsabilité pour les défauts matériels. Un échange et un retour sont également exclus. Garantie restante du fabricant.

La montre est : portée

Il vient d’un deuxième propriétaire (acheté par moi le 11 janvier 2022 auprès d’un revendeur gris allemand à Munich en tant qu’ensemble complet non porté et collé, premier achat chez Konzi le 31 mars 2021) Contenu de la livraison (voir photos) : ensemble complet - montre sur bracelet en titane, bracelet raccourci d’un maillon (inclus) boîte d’origine, carte de garantie, mode d’emploi, étiquette volante, bracelet supplémentaire en caoutchouc noir avec boucle ardillon et extension supplémentaire élément

La facture ou une copie n’est expressément pas incluse dans la livraison, car je ne donne jamais de documents aussi sensibles. Cependant, il peut être consulté sur place au moment de la remise. La garantie est fournie par la carte de garantie originale du fabricant.

Prix : FP 3 590 € (prix catalogue actuel 4 400 €)

Frais d’expédition : Si l’expédition est souhaitée, l’enlèvement via Galle, par exemple, doit être organisé et payé par l’acheteur lui-même. L’acheteur supporte le risque d’expédition. Je préfère une livraison personnelle. Paiement: Paiement à l’avance par virement bancaire ou en espèces lors de la prise en charge à 30880 Laatzen (près de Hannover Messe). Pas de PayPal, Western Union ou Bitcoins.

Je ne suis actuellement pas intéressé par un échange. Spécifications techniques:Diamètre du boîtier sans couronne en mm : 42 Matériau du boîtier et du bracelet : titane et acier inoxydable Calibre du mouvement : calibre manufacture automatique MT5612-LHD (COSC) Lien vers le fabricant :Tudor Description de la montre :Puisque je dois faire cette annonce la deuxième fois parce que la page s’est actualisée et que tout a disparu, je vais la garder courte/plus courte.

Super montre, je l’ai reçue collée en janvier 2022 et je l’ai eue de préférence sur mon bras pendant environ 6 mois. Je suis donc pratiquement le premier propriétaire/porteur. Vous pouvez voir des signes d’utilisation, qui semblent probablement plus sauvages sur les photos qu’en réalité. Le traitement est top et la précision aussi. En juillet, il y a eu un nouvel ajout et depuis lors, le LHD n’a pas atteint le bras. Si vous êtes un PTM et que vous cherchez une safequeen, vous êtes au mauvais endroit. D’un autre côté, si vous recherchez une montre honnête à un prix équitable, lisez la suite. N’ayez pas de passe-temps sauvages ou je suis Bob le constructeur. Je travaille au bureau, mais vous gribouillez encore longtemps avec une montre quelque part ou vous offensez brièvement. Venez simplement prendre une photo par vous-même. Je préfère le décrire en détail plutôt que quelqu’un se plaindre par la suite. Et je pense que j’ai évalué ces signes normaux d’utilisation et d’usure (pour moi) très généreusement. Des photos:

Maintenant, une grande demande : économisez votre temps et le mien. Alors quelques mots à vous avant de m’écrire.La montre est livrée avec l’intégralité de la livraison d’usine (voir photos) d’un gris allemand et a été au bras pendant six mois. Je ne prends plus de photos (de détail), je pense que celles postées ici sont vraiment justes. Je préfère une remise personnelle à Laatzen avec un délicieux café. Je ne rencontre personne ou je rencontre aux mauvais moments. Non, la facture n’est pas incluse et je ne souhaite pas non plus l’échanger. Je n’accepte rien en paiement et je ne propose pas de paiement en plusieurs fois. Ce n’est possible qu’en espèces ou par virement bancaire, tout le reste ne l’est pas. Et je ne baisse pas le prix et il n’y a rien de gratuit en plus non plus. Si le marché l’exige, j’ajusterai le prix après deux semaines. Pour le dire crûment : Ces “discuteurs” comme ceux des petites annonces Ebay peuvent me rester volés : “Pourquoi est-ce ainsi ?” – “Pourquoi n’est-ce pas ainsi ? - “Mais pourquoi… ?” - “Mais en général… !” - “Alors c’est pareil avec xyz… !” - “2000€ et j’irai chercher Bruda demain !” **Si vous voulez bien économiser par rapport au prix catalogue d’une montre tout à fait juste, que vous voulez réaliser un rêve avec cette Pelagos et que vous disposez directement de 3 590 €, n’hésitez pas à nous contacter. Tout le monde s’il vous plaît laissez-le tranquille. **

Salutations, fabricant de butin

P.S. : Ne soyez pas surpris si la réponse prend un peu plus de temps, je ne suis pas tout le temps sur le forum.

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste mede Forianen,

de mijne staat te koop

Tudor Pelagos LHD - Referentie: M25610TNL-0001
Dit is een onderhandse verkoop zonder garantie of aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Ruilen en retourneren zijn eveneens uitgesloten. Resterende garantie van de fabrikant.

Het horloge is: gedragen

Het is van een tweede eigenaar (door mij gekocht op 11 januari 2022 van een Duitse grijsdealer in München als een ongedragen en gelijmde volledige set, eerste aankoop bij Konzi op 31 maart 2021) Leveringsomvang (zie foto’s): Volledige set - horloge op titanium armband, band ingekort met één schakel (inbegrepen) originele doos, garantiekaart, gebruiksaanwijzing, hangtag, extra zwarte rubberen band met doorngesp en extra verlengstuk element

De factuur of een kopie is uitdrukkelijk niet bij de levering inbegrepen, omdat ik zulke gevoelige documenten nooit uitdeel. Het kan echter ter plaatse worden bekeken op het moment van overdracht. De garantie wordt geleverd door de originele garantiekaart van de fabrikant.

Prijs: FP € 3.590 (huidige catalogusprijs € 4.400)

Verzendkosten: Indien verzending gewenst is, dient afhaling via bijvoorbeeld Galle door de koper zelf te worden georganiseerd en betaald. De koper draagt ​​het risico van verzending. Ik geef de voorkeur aan een persoonlijke bezorging. Betaling: Betaling vooraf via overschrijving of contant bij afhalen in 30880 Laatzen (nabij Hannover Messe). Geen PayPal, Western Union of Bitcoins.

Ik heb momenteel geen interesse in een ruil. Technische specificaties:Diameter kast zonder kroon in mm: 42 Kast- en bandmateriaal: titanium en roestvrij staal Kaliber van het uurwerk: automatisch vervaardigd kaliber MT5612-LHD (COSC) Link naar de fabrikant:Tudor Beschrijving van het horloge:Aangezien ik deze advertentie de tweede keer moet doen omdat de pagina is vernieuwd en alles weg was, zal ik het kort/korter houden.

Geweldig horloge, in januari 2022 gelijmd ontvangen en het liefst ongeveer 6 maanden op mijn arm gehad. Ik ben dus praktisch de eerste eigenaar/vervoerder. Je ziet gebruikssporen, die er op de foto’s waarschijnlijk wilder uitzien dan in werkelijkheid. Verwerking is top en nauwkeurigheid ook. In juli kwam er een nieuwe aanwinst bij en sindsdien heeft de LHD de arm niet meer gehaald. Als je een PTM bent en op zoek bent naar een safequeen, ben je hier aan het verkeerde adres. Aan de andere kant, als u op zoek bent naar een eerlijk horloge voor een eerlijke prijs, lees dan vooral verder. Heb geen wilde hobby’s of ben Bob de bouwer. Ik werk op kantoor, maar toch krabbel je ergens lang met een horloge of beledig je even. Kom gewoon langs en maak een foto voor jezelf. Ik beschrijf het liever tot in detail dan dat iemand achteraf klaagt. En ik denk dat ik deze (voor mij) normale gebruikssporen en slijtage heel royaal heb ingeprijsd. Afbeeldingen:

Nu een groot verzoek: bespaar uw en mijn tijd. Dus een paar woorden voor u mij schrijft.Het horloge komt met de volledige fabrieksleveringsomvang (zie foto’s) uit een Duitse grijze en heeft een half jaar op de arm gezeten. Ik maak geen (detail)foto’s meer, ik vind de hier geplaatste heel eerlijk. Ik geef de voorkeur aan een persoonlijke overdracht in Laatzen met een heerlijke koffie. Ik ontmoet niemand of ontmoet elkaar op slechte tijden. Nee, de rekening zit er niet bij en die wil ik ook niet ruilen. Ik accepteer niets als betaling en ik bied geen betaling in termijnen aan. Het kan alleen contant of via overschrijving, de rest niet. En ik ga de prijs niet verlagen en er is ook niets gratis. Als de markt erom vraagt, pas ik na twee weken de prijs aan. Om het bot te zeggen: deze “discussors” zoals die op Ebay-advertenties kunnen van mij gestolen blijven: “Waarom is dat zo?” – “Waarom is dat niet zo? - “Maar waarom…?” - “Maar meestal…!” - “Dus het is hetzelfde met xyz…!” - “2.000€ en ik haal Bruda morgen op!” Als u in vergelijking met de catalogusprijs goed wilt besparen voor een absoluut eerlijk horloge, een droom wilt vervullen met deze Pelagos en € 3.590 direct tot uw beschikking heeft, bent u van harte welkom om contact op te nemen. Alle anderen, laat het alsjeblieft met rust.

Gegroet, buitmaker

P.S.: Wees niet verbaasd als het antwoord wat langer duurt, ik ben niet altijd op het forum.