SEIKO mit Batman Keramik Inlay & Manta Ray Mod inkl. Jubilee

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på UhrForum 2022-01-04 13:34:00 +0000 av **Waffenschmied**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear watch friends,

There is now the unique opportunity for you to purchase a unique SEIKO Mod.

I myself had the watch made by a well-known modder and picked it up 2 weeks ago. It is a custom-made product and is therefore not commercially available. The watch also has a 3 month guarantee from Markus K., should there be any problems. However, his buildings are really awesome and so far known in the scene without any problems.

As life goes then - unfortunately there were too many clocks in the box again in the wiping time and now I have to part with some of my sweethearts: Oops:

**Details about the Custom Build Mod (Dacapomod) sets:

“Seiko Batman Mod”

with a beautiful aftermarket Manta Ray dial with Seiko pointer game with ceramic bezel in black / blue = Batmann with original Seiko movement NH 36A Made in Japan with manual winding and seconds stop Including Jubilee metal bracelet**Incl. OVP **

According to Markus K., all parts are from a dealer in Japan and not, as usual, from China. You can tell that (s) on the watch too.

Status:**The condition can be seen in the photos from today, the beauty has very minimal signs of wear on the surfaces (clasp, housing) in high gloss. However, everything is really only very minimal and superficial, can be polished out with a bit of Cape Cod without any problems. The rate values ​​are flawless and very good (+/- 5 seconds per day).

Tried to describe the beautiful SEIKO Mod to the best of my knowledge, belief and information booth.

But enough BLABLA from me and here are the photos …………

More photos are welcome on request by e-mail and I would like to apologize for the dust particles, lint etc. ** Forum price: 333 euros including DHL shipping with tracking (within Germany without islands) at the risk of the buyer ** Unfortunately, an exchange or individual sale is currently not possible. Thank you very much for your understanding.

A personal pick-up in Rottenburg am Neckar OT Ergenzingen (directly on the A81 Stuttgart - Singen) or in the regions of Stuttgart, Böblingen / Sindelfingen, Nürtingen, Tübingen / Reutlingen etc. is of course also possible by arrangement and cash payment in full compliance with the Corona VO.

If you are interested, please just send a PM to me. A single sale of the straps or accessories is unfortunately not available as an option! Sorry !!

I am happy to answer questions and price proposals, as long as it is not in the direction of bazaar negotiations.

Pay:

PayPal (Fam / Friends or plus the usual surcharge)

Transfer is not a problem either - as you like it.

Just have a look at my ratings here in the UFO under “User rate user”, there are quite a few.

Please note the following conditions: I would like to point out that I am selling the item as “used” as shown in the pictures! The article is sold “as it is” by private parties, which means: with the purchase you expressly agree to waive the legal guarantee for used goods. With free DHL shipping included, the risk is on the buyer, as watches cannot be insured with DHL. Unfortunately, I cannot guarantee that it will be watertight either. Do not buy if you do not agree with these rules. The article will also not be taken back if there is trouble with your Madame because of excessive spending on the watch hobby. Information without guarantee and to the best of our knowledge and belief. (All trademarks and image rights are owned by Seiko, Markus K. and uhrforum.de.)

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära titta vänner,

Det finns nu den unika möjligheten för dig att köpa en unik SEIKO Mod.

Själv lät jag tillverka klockan av en känd modder och hämtade den för 2 veckor sedan. Det är en skräddarsydd produkt och är därför inte kommersiellt tillgänglig. Klockan har även 3 månaders garanti från Markus K., om det skulle bli några problem. Men hans byggnader är verkligen fantastiska och hittills kända i scenen utan problem.

Som livet går då - tyvärr var det för många klockor i lådan igen under torktiden och nu måste jag skiljas från några av mina älsklingar: Oj:

**Detaljer om Custom Build Mod (Dacapomod) set:

“Seiko Batman Mod”

med en vacker eftermarknads Manta Ray-urtavla med Seiko pekarspel med keramisk ram i svart/blått = Batmann med original Seiko urverk NH 36A Tillverkad i Japan med manuell upprullning och sekundstopp Inklusive Jubilee metallarmband**Inkl. OVP **

Enligt Markus K. är alla delar från en återförsäljare i Japan och inte som vanligt från Kina. Du kan se det/det på klockan också.

Status:**Skicket syns på bilderna från idag, skönheten har väldigt minimala tecken på slitage på ytorna (lås, hus) i högblank. Men allt är egentligen bara väldigt minimalt och ytligt, kan putsas ut med lite Cape Cod utan problem. Hastighetsvärdena är felfria och mycket bra (+/- 5 sekunder per dag).

Försökte beskriva den vackra SEIKO Mod så gott jag vet, tror och informationsbåset.

Men nog med BLABLA från mig och här kommer bilderna …………

Fler bilder är välkomna på förfrågan via e-post och jag vill be om ursäkt för dammpartiklar, ludd mm. ** Forumpris: 333 euro inklusive DHL-frakt med spårning (inom Tyskland utan öar) på köparens risk ** Tyvärr är byte eller enskild försäljning för närvarande inte möjlig. Tack så mycket för din förståelse.

En personlig hämtning i Rottenburg am Neckar OT Ergenzingen (direkt på A81 Stuttgart - Singen) eller i regionerna Stuttgart, Böblingen / Sindelfingen, Nürtingen, Tübingen / Reutlingen etc. är naturligtvis också möjligt efter överenskommelse och kontant betalning i full överensstämmelse med Corona VO.

Om du är intresserad är det bara att skicka ett PM till mig. En engångsförsäljning av remmarna eller tillbehören finns tyvärr inte som tillval! Förlåt !!

Jag svarar gärna på frågor och prisförslag, så länge det inte är i riktning mot basarförhandlingar.

Betala:

PayPal (Fam/Vänner eller plus den vanliga avgiften)

Transfer är inte heller ett problem - som du vill ha det.

Ta bara en titt på mina betyg här i UFO:t under “Användarbetygsanvändare”, det finns en hel del.

Observera följande villkor: Jag vill påpeka att jag säljer varan som “begagnad” som visas på bilderna! Artikeln säljs “som den är” av privata parter, vilket innebär: med köpet samtycker du uttryckligen till att avstå från den lagstadgade garantin för begagnade varor. Med fri DHL-frakt inkluderad ligger risken på köparen, då klockor inte kan försäkras hos DHL. Jag kan tyvärr inte garantera att den blir vattentät heller. Köp inte om du inte håller med dessa regler. Artikeln kommer inte heller att tas tillbaka om det är problem med din Madame på grund av överdrivna utgifter för klockhobbyn. Information utan garanti och efter bästa kunskap och övertygelse. (Alla varumärken och bildrättigheter ägs av Seiko, Markus K. och uhrforum.de.)

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe Uhren-Freunde,

es besteht hier nun die einmalige Möglichkeit für Euch einen einzigartigen SEIKO Mod zu erwerben.

Ich selbst habe mir die Uhr von einem namhaften Modder fertigen lassen und vor 2 Wochen abgeholt. Es handelt sich um eine Spezialanfertigung und deshalb so kommerziell nicht verfügbar.
Die Uhr hat auch ein 3 monatige Garantie von Markus K., sollte es irgendwelche Probleme geben. Jedoch sind seine Bauten echt der Hammer und bis jetzt ohne Probleme in der Szene bekannt.

Wie das Leben jedoch dann so spielt - Sind es in der Wischenzeit leider wieder zu viele Uhren in der Box geworden und ich muss mich nun von ein paar meiner Schätzchen trennen :oops:

**Details zum Custom Build Mod (Dacapomod) Sets:

“Seiko Batman Mod”

mit wunderschönem Aftermarket Manta Ray Zifferblatt
mit Seiko Zeigerspiel
mit Keramik Lünette in schwarz/blau = Batmann
mit Original Seiko Werke NH 36A Made in Japan mit Handaufzug und Sekunden Stop
inkl. Jubilee Metallarmband
inkl. OVP

Laut Markus K. sind alle Teile von einem Händler in Japan und nicht wie üblich aus China. Das mekrt man(n) finde ich der Uhr auch an.

Zustand:** Der Zustand ist den Fotos von heute zu entnehmen, die Schönheit hat sehr minimale Gebrauchsspuren an den Flächen (Schließe, Gehäuse) in hochglanz. Jedoch alles wirklich nur sehr minimal und oberflächlich,
kann mit etwas Cape Cod ohne Probleme rauspoliert werden Siehe wurde die letzten Tage sehr gerne und pfleglich im Wechsel mit anderen Uhren getragen.
Die Gangwerte sind tadellos und sehr gut (+/- 5 Sek am Tag).

Habe versucht den wunderschönen SEIKO Mod nach mir bestem Wissen, Gewissen und Infostand zu beschreiben.

Nun jedoch genug BLABLA von mir und hier nun die Fotos…………

Gerne sind weitere Fotos auf Anfrage per E-Mail möglich und ich möchte mich für die Staubkörnchen, Fusseln etc. entschuldigen
**Forums-Preis: 333,– Euro
inkl. DHL-Versand mit Tracking (innerhalb Deutschland ohne Inseln) auf Gefahr des Käufers
**
Ein Tausch oder Einzelverkauft ist leider aktuell nicht möglich. Meinen besten Dank für Eurer Verständnis.

Eine persönliche Abholung in Rottenburg am Neckar OT Ergenzingen (direkt an der A81 Stuttgart - Singen) oder in den Regionen Stuttgart, Böblingen/Sindelfingen, Nürtingen,
Tübingen/Reutlingen etc. ist nach Absprache und Barzahlung selbstverständlich unter voller Einhaltung der Corona VO auch möglich.

Bei Interesse bitte einfach eine PM an mich. Ein Einzelverkauf der Bänder oder des Zubehörs steht hier als Option leider nicht zur Verfügung! Sorry!!

Fragen und Preisvorschläge beantworte ich gerne, solange es nicht in Richtung Basar-Verhandlungen geht.

Bezahlung:

PayPal (Fam/Friends oder plus den üblichen Aufschlag)

Überweisung ist jedoch auch kein Problem - wie es Euch eben beliebt.

Schaut einfach nach meinen Bewertungen hier im UFO unter “User bewerten User”, da gibt es schon ein ganze Menge.

Bitte folgenden Bedingungen beachten: Ich möchte darauf hinweisen das ich den Artikel wie auf den Bildern zu sehen ist als “Gebraucht” verkaufe! Der Artikel wird “so wie er ist” also von Privat verkauft, dies bedeutet: mit dem Kauf erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen gesetzlich zustehende Garantie bei Gebrauchtwaren zu verzichten. Beim kostenlosen inkludierten DHL-Versand geht die Gefahr auf den Käufer, da Uhren bei DHL nicht versichert werden können. Auch kann leider die Wasserdichtheit nicht von mir garantiert werden. Kaufen Sie nicht, wenn Sie mit diesen Regeln nicht einverstanden sind. Der Artikel wird auch nicht zurückgenommen, wenn es Ärger mit Eurer Madame, wegen zu hoher Ausgaben bzgl. des Uhren-Hobbys geben sollte. Angaben ohne Gewähr und nach bestem Wissen & Gewissen. (Alle Marken und Bildrechte liegen bei Seiko, Markus K. und dem uhrforum.de.)

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis de la montre,

Vous avez maintenant l’opportunité unique d’acheter un mod SEIKO unique.

J’ai moi-même fait fabriquer la montre par un moddeur bien connu et je l’ai récupérée il y a 2 semaines. Il s’agit d’un produit sur mesure et n’est donc pas disponible dans le commerce. La montre a également une garantie de 3 mois de Markus K., en cas de problème. Cependant, ses bâtiments sont vraiment impressionnants et jusqu’à présent connus dans la scène sans aucun problème.

Au fur et à mesure de la vie - malheureusement, il y avait encore trop d’horloges dans la boîte pendant le temps d’essuyage et maintenant je dois me séparer de certains de mes amoureux : Oups:

**Détails sur les ensembles Custom Build Mod (Dacapomod) :

“Modèle Seiko Batman”

avec un beau cadran Manta Ray de rechange avec le jeu de pointeur Seiko avec lunette en céramique en noir / bleu = Batmann avec mouvement Seiko d’origine NH 36A Fabriqué au Japon avec remontage manuel et arrêt des secondes Y compris le bracelet en métal Jubilee**Incl. OVP **

Selon Markus K., toutes les pièces proviennent d’un revendeur au Japon et non, comme d’habitude, de Chine. Vous pouvez dire cela (s) sur la montre aussi.

Statut:**L’état peut être vu sur les photos d’aujourd’hui, la beauté a des signes d’usure très minimes sur les surfaces (fermoir, boîtier) en haute brillance. Cependant, tout n’est vraiment que très minime et superficiel, peut être poli avec un peu de Cape Cod sans aucun problème. Les valeurs de taux sont impeccables et très bonnes (+/- 5 secondes par jour).

J’ai essayé de décrire le magnifique SEIKO Mod au meilleur de ma connaissance, de ma croyance et de mon stand d’information.

Mais assez de BLABLA de ma part et voici les photos …………

Plus de photos sont les bienvenues sur demande par e-mail et je tiens à m’excuser pour les particules de poussière, peluches, etc. ** Prix du forum : 333 euros y compris expédition DHL avec suivi (en Allemagne sans îles) aux risques et périls de l’acheteur ** Malheureusement, un échange ou une vente individuelle n’est actuellement pas possible. Merci pour votre compréhension.

Une prise en charge personnelle à Rottenburg am Neckar OT Ergenzingen (directement sur l’A81 Stuttgart - Singen) ou dans les régions de Stuttgart, Böblingen / Sindelfingen, Nürtingen, Tübingen / Reutlingen etc. est bien sûr également possible sur rendez-vous et paiement en espèces dans le plein respect de la Corona VO.

Si vous êtes intéressé, merci de m’envoyer un MP. Une vente unique des sangles ou accessoires n’est malheureusement pas disponible en option ! Pardon !!

Je suis heureux de répondre aux questions et aux propositions de prix, tant que ce n’est pas dans le sens des négociations du bazar.

Payer:

PayPal (Fam / Friends ou plus le supplément habituel)

Le transfert n’est pas non plus un problème - comme vous l’aimez.

Jetez un œil à mes notes ici dans l’OVNI sous “User rate user”, il y en a pas mal.

Veuillez noter les conditions suivantes : Je tiens à souligner que je vends l’article comme “d’occasion” comme indiqué sur les photos ! L’article est vendu “en l’état” par des particuliers, ce qui signifie : lors de l’achat, vous acceptez expressément de renoncer à la garantie légale des biens d’occasion. Avec la livraison gratuite DHL incluse, le risque incombe à l’acheteur, car les montres ne peuvent pas être assurées avec DHL. Malheureusement, je ne peux pas non plus garantir qu’il sera étanche. N’achetez pas si vous n’êtes pas d’accord avec ces règles. L’article ne sera pas non plus repris en cas de soucis avec votre Madame à cause de dépenses excessives en loisir horloger. Information sans garantie et au meilleur de notre connaissance et croyance. (Toutes les marques et droits d’image appartiennent à Seiko, Markus K. et uhrforum.de.)

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste horlogevrienden,

U heeft nu de unieke kans om een ​​unieke SEIKO Mod aan te schaffen.

Ik heb het horloge zelf laten maken door een bekende modder en 2 weken geleden opgehaald. Het is een op maat gemaakt product en is daarom niet in de handel verkrijgbaar. Het horloge heeft ook 3 maanden garantie van Markus K., mochten er problemen zijn. Zijn gebouwen zijn echter echt geweldig en tot nu toe zonder problemen in de scene bekend.

Zoals het leven dan gaat - helaas waren er weer te veel klokken in de doos in de veegtijd en nu moet ik afscheid nemen van een aantal van mijn lieverds: Oeps:

**Details over de Custom Build Mod (Dacapomod) sets:

“Seiko Batman-mod”

met een prachtige aftermarket Manta Ray wijzerplaat met Seiko-aanwijzerspel met keramische lunette in zwart / blauw = Batmann met origineel Seiko uurwerk NH 36A Made in Japan met handopwinding en seconden stop Inclusief Jubilee metalen armband**Inclusief OVP **

Volgens Markus K. komen alle onderdelen van een dealer in Japan en niet zoals gebruikelijk uit China. Dat (en) kun je ook aan het horloge zien.

Toestand:**De staat is te zien op de foto’s van vandaag, de beauty heeft zeer minimale gebruikssporen op de oppervlakken (sluiting, behuizing) in hoogglans. Alles is echter maar heel minimaal en oppervlakkig, kan zonder problemen worden opgepoetst met een beetje Cape Cod. De koerswaarden zijn foutloos en zeer goed (+/- 5 seconden per dag).

Ik heb naar mijn beste weten, overtuiging en informatiestand geprobeerd de prachtige SEIKO Mod te beschrijven.

Maar genoeg BLABLA van mij en hier zijn de foto’s…………

Meer foto’s zijn welkom op aanvraag per e-mail en mijn excuses voor de stofdeeltjes, pluisjes etc. ** Forumprijs: 333 euro inclusief DHL verzending met tracking (binnen Duitsland zonder eilanden) op risico van de koper ** Helaas is ruilen of losse verkoop momenteel niet mogelijk. Bedankt voor uw begrip.

Een persoonlijke ophaalservice in Rottenburg am Neckar OT Ergenzingen (direct aan de A81 Stuttgart - Singen) of in de regio’s Stuttgart, Böblingen / Sindelfingen, Nürtingen, Tübingen/Reutlingen etc. is uiteraard ook mogelijk op afspraak en contante betaling geheel met inachtneming van de Corona VO.

Als je interesse hebt, stuur me dan even een PB. Een eenmalige verkoop van de bandjes of accessoires is helaas niet als optie leverbaar! Sorry !!

Ik beantwoord graag vragen en prijsvoorstellen, zolang het niet in de richting van bazaaronderhandelingen gaat.

Betalen:

PayPal (Fam / Vrienden of plus de gebruikelijke toeslag)

Overstappen is ook geen probleem - zoals u dat wilt.

Kijk maar eens naar mijn beoordelingen hier in de UFO onder “Gebruikerstarief gebruiker”, dat zijn er nogal wat.

Let op de volgende voorwaarden: Ik wil je erop wijzen dat ik het item als “gebruikt” verkoop zoals op de foto’s te zien is! Het artikel wordt verkocht “zoals het is” door particulieren, dat wil zeggen: bij de aankoop stemt u er uitdrukkelijk mee in af te zien van de wettelijke garantie voor gebruikte goederen. Met gratis DHL verzending inbegrepen is het risico voor de koper aangezien horloges niet verzekerd kunnen worden bij DHL. Helaas kan ik ook niet garanderen dat het waterdicht is. Koop niet als u het niet eens bent met deze regels. Het artikel wordt ook niet teruggenomen als er problemen zijn met je Madame vanwege te hoge uitgaven aan de horlogehobby. Informatie zonder garantie en naar ons beste weten en overtuiging. (Alle handelsmerken en beeldrechten zijn eigendom van Seiko, Markus K. en uhrforum.de.)