Vendo diver turtle vintage Seiko 6306 7001 del 1978

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Orologi Passioni 2023-04-13 11:06:00 +0000 av **ferdbardamu**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Hi everyone, I decided to sell my “turtle” diver Seiko 6306 7001 from September 1978 due to lack of use. It is a watch that I have owned for about five years, completely overhauled in January 2019 by my trusted watchmaker, used less and less over the years. The so-called turtle is a legendary diver in Seiko history, in production from August 1976 until 1988, in two caliber variants: 6306 7000 and then 7001, for the domestic market, and 6309 7040/49 for the international market and that of North America.

The 6306, which includes my example, was produced precisely for the Japanese market for only three years, from 1976 to 1979, and is a little more sought after than the other more common reference, not only because they made fewer, but also because it is technically slightly superior, cashing an automatic movement (the 6306, in fact) equipped with 21 jewels instead of the 17 of the 6309 and with machine stop. Another unique feature is the kanji date display in addition to English.

The watch I am offering you is completely original, including the Tropic strap and the rare Seiko-branded steel buckle, and is in good general condition: the macro photos highlight various scratches and nicks, but the watch looks really good on the wrist .

The 45mm cushion stainless steel case is in good condition, not rounded i.e. by excessive polishing, and with a few bumps here and there but really superficial. The Hardlex crystal is its original, it is in fair condition despite the superficial scratches, I chose to keep it but certainly changing it - finding an original one - the dial would take on a different light. Some scratches on the original swivel insert as well, but nothing dramatic. The screw-down crown opens and closes regularly in 4-5 turns, in position 1 the quickset for day and date works properly. 22mm handle, screw-down case back with some scratches but perfectly legible, serial dated September 1978 included. Despite its size, thanks to its shape it is a watch that fits on the wrist I would say gracefully, even on thin wrists like mine, 16.5mm.

Original dial and spheres and in more than good condition. The indexes have taken on the light cream tone that characterizes this reference. The residual brightness of the original lume is still good.

6306A movement serviced, as mentioned, in January 2019 and fully functional. It is an automatic without manual winding.

In addition to the original tropic, used but still in fair condition, I add an Uncle Seiko reproduction of the famous GL831 “dinghy”: very soft, with the characteristic smell of vanilla and the typical Seiko “fat bars”.

Given the conditions, I am offering this Seiko diver to the forum for 775 euros, shipped throughout Italy by 24-hour courier and insurance. Possible hand delivery in Rome. Payment by bank transfer in advance, my feedback is in my signature. First contact via mp, as per regulation. Before the photos, a dutiful thanks to the forum for the space granted and to all the moderation for their commitment and dedication. Greetings, Alexander

1681376248275b251bf84013164efaefa5b1d6d95b889678b0896

16813763904859558d2114e0e62fc562a4a79fc82b1d21831fa4c

168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c65098271

1681376441578d126d6caae8512e53eb073cd14abd85aa9ace342

1681376467803IMG_20200210_175052

1681376491350f8cfcd81d05b006885a681d844edcbaa8a90f6aa

1681376510846b78c57cbe20079d301f7cd3468e109d2065a2f73

1681376538507Room365_18_12_14_09_46_59_1__1

1681376565728IMG_20190116_WA0003

1681376582804IMG_20190109_141456_166

168137661267720190207_140124

168137663703720230413_095441

168137665768720230413_095458

168137668172320230413_095630

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Hej allihopa, Jag bestämde mig för att sälja min “sköldpadds” dykare Seiko 6306 7001 från september 1978 på grund av bristande användning. Det är en klocka som jag har ägt i cirka fem år, totalrenoverad i januari 2019 av min pålitliga urmakare, använd mindre och mindre under åren. Den så kallade sköldpaddan är en legendarisk dykare i Seikos historia, i produktion från augusti 1976 till 1988, i två kalibervarianter: 6306 7000 och sedan 7001, för den inhemska marknaden, och 6309 7040/49 för den internationella marknaden och den i North Amerika.

6306, som inkluderar mitt exempel, tillverkades just för den japanska marknaden under bara tre år, från 1976 till 1979, och är lite mer eftertraktad än den andra vanligare referensen, inte bara för att de gjorde färre, utan också för att den är tekniskt något överlägsen, inkasserar ett automatiskt urverk (6306, faktiskt) utrustad med 21 juveler istället för 17 av 6309 och med maskinstopp. En annan unik funktion är kanji-datumvisningen förutom engelska.

Klockan jag erbjuder dig är helt original, inklusive Tropic-remmen och det sällsynta Seiko-märkta stålspännet, och är i bra allmänt skick: makrobilderna framhäver olika repor och nagg, men klockan ser riktigt bra ut på handleden.

Den 45 mm kudde i rostfritt stål är i gott skick, inte rundad, d.v.s. genom överdriven polering, och med några stötar här och där men verkligen ytlig. Hardlex-kristallen är dess original, den är i hyfsat skick trots de ytliga reporna, jag valde att behålla den men att ändra den - att hitta en original - urtavlan skulle få ett annat ljus. Några repor på den ursprungliga vridbara insatsen också, men inget dramatiskt. Den nedskruvade kronan öppnas och stängs regelbundet i 4-5 varv, i läge 1 fungerar snabbinställningen för dag och datum som den ska. 22 mm handtag, nedskruvat fodral bak med några repor men perfekt läsbar, serie daterad september 1978 ingår. Trots sin storlek är det tack vare sin form en klocka som passar på handleden skulle jag säga graciöst, även på tunna handleder som min, 16,5 mm.

Original urtavla och klot och i mer än bra skick. Indexen har antagit den lätta krämfärgade ton som kännetecknar denna referens. Den kvarvarande ljusstyrkan hos den ursprungliga lumen är fortfarande bra.

6306A urverk servad, som nämnt, i januari 2019 och fullt fungerande. Det är en automat utan manuell upprullning.

Förutom den ursprungliga tropiken, använd men fortfarande i hyfsat skick, lägger jag till en Uncle Seiko-reproduktion av den berömda GL831 “jolle”: mycket mjuk, med den karakteristiska lukten av vanilj och de typiska Seiko “fettstänger”.

Med tanke på villkoren erbjuder jag denna Seiko-dykare till forumet för 775 euro, skickad till hela Italien med 24-timmars kurir och försäkring. Eventuell handleverans i Rom. Betalning via banköverföring i förskott, min feedback finns i min signatur. Första kontakten via mp, enligt föreskrift. Inför bilderna, ett plikttroget tack till forumet för det utrymme som beviljats ​​och till alla moderatorer för deras engagemang och engagemang. Hälsningar, Alexander

1681376248275b251bf84013164efaefa5b1d6d95b889678b0896b251bf84806edfa

![168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c65098271](https://www.huppy.it/images/3830/1681376413653036901706e.3813706e

![1681376441578d126d6caae8512e53eb073cd14abd85aa9ace342](https://www.huppy.it/images/3830/1681376441578d126d6caae52ae812ace

1681376467803IMG_20200210_175052

1681376491350f8cfcd81d05b006885a681d844edcbaa8a90f6aa

1681376538507Rum365_18_12_14_09_46_59_1__1jpg

1681376565728IMG_20190116_WA0003

1681376582804IMG_20190109_141456_166

168137661267720190207_140124

168137663703720230413_095441

168137665768720230413_095458

168137668172320230413_095630

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Hallo allerseits, Aufgrund mangelnder Nutzung habe ich mich entschlossen, meine “Schildkröte” Taucher Seiko 6306 7001 aus September 1978 zu verkaufen. Es ist eine Uhr, die ich seit etwa fünf Jahren besitze, im Januar 2019 von meinem Uhrmacher des Vertrauens komplett überholt, im Laufe der Jahre immer weniger benutzt. Die sogenannte Schildkröte ist eine legendäre Taucherin in der Geschichte von Seiko, die von August 1976 bis 1988 in zwei Kalibervarianten hergestellt wurde: 6306 7000 und dann 7001 für den heimischen Markt und 6309 7040/49 für den internationalen Markt und den Nordmarkt Amerika.

Die 6306, zu der auch mein Beispiel gehört, wurde nur drei Jahre lang, von 1976 bis 1979, genau für den japanischen Markt hergestellt und ist etwas begehrter als die andere, häufigere Referenz, nicht nur, weil sie weniger produzierte, sondern auch, weil sie es war ist technisch etwas überlegen, kassiert ein Automatikwerk (eigentlich das 6306), das mit 21 Steinen statt den 17 des 6309 und mit Maschinenstopp ausgestattet ist. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist die Kanji-Datumsanzeige neben Englisch.

Die Uhr, die ich Ihnen anbiete, ist komplett original, einschließlich des Tropic-Armbands und der seltenen Seiko-Stahlschnalle, und befindet sich in einem guten Allgemeinzustand: Die Makrofotos zeigen verschiedene Kratzer und Kerben, aber die Uhr sieht am Handgelenk wirklich gut aus.

Das 45-mm-Kissen-Edelstahlgehäuse ist in gutem Zustand, nicht abgerundet, z. B. durch übermäßiges Polieren, und mit einigen Beulen hier und da, aber wirklich oberflächlich. Das Hardlex-Kristall ist das Original, es ist trotz der oberflächlichen Kratzer in ordentlichem Zustand, ich habe mich entschieden, es zu behalten, es aber sicherlich zu ändern - wenn ich ein Original finde - das Zifferblatt würde ein anderes Licht annehmen. Einige Kratzer auch auf dem originalen Dreheinsatz, aber nichts Dramatisches. Die verschraubte Krone öffnet und schließt regelmäßig in 4-5 Umdrehungen, in Position 1 funktioniert die Schnellschaltung für Wochentag und Datum einwandfrei. 22 mm Griff, verschraubter Gehäuseboden mit einigen Kratzern, aber perfekt lesbar, Seriennummer September 1978 enthalten. Trotz ihrer Größe ist sie dank ihrer Form eine Uhr, die sich anmutig an das Handgelenk anpasst, würde ich sagen, sogar an dünnen Handgelenken wie meinem, 16,5 mm.

Zifferblatt und Kugeln original und in mehr als gutem Zustand. Die Indizes haben den hellen Cremeton angenommen, der diese Referenz charakterisiert. Die Resthelligkeit der ursprünglichen Lume ist noch gut.

Uhrwerk 6306A, wie erwähnt, im Januar 2019 gewartet und voll funktionsfähig. Es ist eine Automatik ohne Handaufzug.

Neben dem originalen Tropen, gebraucht, aber noch in ordentlichem Zustand, füge ich eine Uncle Seiko Reproduktion des berühmten GL831 “Schlauchboots” hinzu: sehr weich, mit dem charakteristischen Geruch von Vanille und den typischen Seiko “Fettriegeln”.

Angesichts der Bedingungen biete ich dem Forum diesen Seiko-Taucher für 775 Euro an, der per 24-Stunden-Kurier und Versicherung in ganz Italien versandt wird. Mögliche persönliche Lieferung in Rom. Zahlung per Vorabüberweisung, mein Feedback steht in meiner Signatur. Erstkontakt per mp, lt. Verordnung. Vor den Fotos ein pflichtbewusster Dank an das Forum für den gewährten Platz und an alle Moderationen für ihren Einsatz und Einsatz. Grüße, Alexander

!

!!!

168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c65098271

1681376441578d126d6caae8512e53eb073cd14abd85aa9ace342

1681376467803IMG_20200210_175052

!!!

!!!

1681376538507Room365_18_12_14_09_46_59_1__1

1681376565728IMG_20190116_WA0003

1681376582804IMG_20190109_141456_166

168137661267720190207_140124

168137663703720230413_095441

168137665768720230413_095458

168137668172320230413_095630

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Salut tout le monde, J’ai décidé de revendre ma “tortue” plongeuse Seiko 6306 7001 de septembre 1978 faute d’utilisation. C’est une montre que je possède depuis environ cinq ans, entièrement révisée en janvier 2019 par mon horloger de confiance, de moins en moins utilisée au fil des années. La soi-disant tortue est un plongeur légendaire dans l’histoire de Seiko, en production d’août 1976 à 1988, en deux variantes de calibre : 6306 7000 puis 7001, pour le marché intérieur, et 6309 7040/49 pour le marché international et celui du Nord Amérique.

Le 6306, dont fait partie mon exemplaire, n’a été produit précisément pour le marché japonais que pendant trois ans, de 1976 à 1979, et est un peu plus recherché que l’autre référence plus courante, non seulement parce qu’ils en fabriquaient moins, mais aussi parce qu’il est techniquement légèrement supérieur, encaissant un mouvement automatique (le 6306, en fait) doté de 21 rubis au lieu des 17 du 6309 et avec arrêt machine. Une autre caractéristique unique est l’affichage de la date en kanji en plus de l’anglais.

La montre que je vous propose est entièrement d’origine, y compris le bracelet Tropic et la rare boucle en acier siglée Seiko, et est en bon état général : les photos macro mettent en évidence diverses rayures et entailles, mais la montre rend vraiment bien au poignet.

Le boîtier en acier inoxydable coussin de 45 mm est en bon état, non arrondi c’est-à-dire par un polissage excessif, et avec quelques bosses ici et là mais vraiment superficielles. Le verre Hardlex est son original, il est en état correct malgré les rayures superficielles, j’ai choisi de le garder mais certainement en le changeant - en trouver un d’origine - le cadran prendrait un autre éclairage. Quelques rayures sur l’insert pivotant d’origine également, mais rien de dramatique. La couronne vissée s’ouvre et se ferme régulièrement en 4-5 tours, en position 1 le réglage rapide du jour et de la date fonctionne correctement. Manche 22mm, fond vissé avec quelques rayures mais parfaitement lisible, série datée septembre 1978 incluse. Malgré sa taille, grâce à sa forme c’est une montre qui tient au poignet je dirais avec élégance, même sur des poignets fins comme le mien, 16,5mm.

Cadran et sphères d’origine et en plus que bon état. Les index ont pris le ton crème clair qui caractérise cette référence. La luminosité résiduelle du lume d’origine est toujours bonne.

Mouvement 6306A révisé, comme mentionné, en janvier 2019 et entièrement fonctionnel. C’est un automatique sans remontage manuel.

En plus du tropic d’origine, utilisé mais encore en état correct, j’ajoute une reproduction Uncle Seiko du fameux “dinghy” GL831 : très doux, avec l’odeur caractéristique de la vanille et les “fat bars” typiques de Seiko.

Compte tenu des conditions, j’offre ce plongeur Seiko au forum pour 775 euros, expédié dans toute l’Italie par courrier 24h / 24 et assurance. Remise en main propre possible à Rome. Paiement par virement bancaire à l’avance, mes commentaires sont dans ma signature. Premier contact via mp, conformément à la réglementation. Avant les photos, un grand merci au forum pour l’espace accordé et à toute la modération pour son engagement et son dévouement. Salut, Alexandre

1681376248275b251bf84013164efaefa5b1d6d95b889678b0896

16813763904859558d2114e0e62fc562a4a79fc82b1d21831fa4c

168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c65098271

1681376441578d126d6caae8512e53eb073cd14abd85aa9ace342

1681376467803IMG_20200210_175052

1681376491350f8cfcd81d05b006885a681d844edcbaa8a90f6aa

1681376510846b78c57cbe20079d301f7cd3468e109d2065a2f73

1681376538507Room365_18_12_14_09_46_59_1__1

1681376565728IMG_20190116_WA0003

1681376582804IMG_20190109_141456_166

168137661267720190207_140124

168137663703720230413_095441

168137665768720230413_095458

168137668172320230413_095630

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Hallo iedereen, Ik besloot mijn “schildpad” duiker Seiko 6306 7001 uit september 1978 te verkopen wegens gebrek aan gebruik. Het is een horloge dat ik ongeveer vijf jaar in bezit heb, in januari 2019 volledig gereviseerd door mijn vertrouwde horlogemaker, door de jaren heen steeds minder gebruikt. De zogenaamde schildpad is een legendarische duiker in de geschiedenis van Seiko, in productie van augustus 1976 tot 1988, in twee kalibervarianten: 6306 7000 en vervolgens 7001, voor de binnenlandse markt, en 6309 7040/49 voor de internationale markt en die van North Amerika.

De 6306, waaronder mijn voorbeeld, werd precies voor de Japanse markt geproduceerd gedurende slechts drie jaar, van 1976 tot 1979, en is iets gewilder dan de andere, meer gebruikelijke referentie, niet alleen omdat ze minder maakten, maar ook omdat het is technisch iets superieur en verzilvert een automatisch uurwerk (in feite de 6306) uitgerust met 21 juwelen in plaats van de 17 van de 6309 en met machinestop. Een ander uniek kenmerk is de kanji-datumweergave naast Engels.

Het horloge dat ik u aanbied is volledig origineel, inclusief de Tropic-band en de zeldzame stalen gesp van het merk Seiko, en verkeert in algemene goede staat: de macrofoto’s laten verschillende krassen en deuken zien, maar het horloge ziet er echt goed uit om de pols.

De 45 mm dikke roestvrijstalen kast is in goede staat, niet afgerond d.w.z. door overmatig polijsten, en met hier en daar een paar oneffenheden maar echt oppervlakkig. Het Hardlex-kristal is origineel, het is in redelijke staat ondanks de oppervlakkige krassen, ik heb ervoor gekozen om het te behouden maar zeker te veranderen - een originele vinden - de wijzerplaat zou een ander licht krijgen. Ook wat krassen op het originele draaibare inzetstuk, maar niets dramatisch. De geschroefde kroon gaat regelmatig open en dicht in 4-5 slagen, in stand 1 werkt de snelverstelling voor dag en datum naar behoren. 22 mm handvat, geschroefde achterdeksel met wat krassen maar perfect leesbaar, inclusief serienummer september 1978. Ondanks zijn formaat is het dankzij zijn vorm een ​​horloge dat sierlijk om de pols past, zou ik zeggen, zelfs om dunne polsen zoals de mijne, 16,5 mm.

Originele wijzerplaat en bollen en in meer dan goede staat. De indexen hebben de lichte crèmetint gekregen die kenmerkend is voor deze referentie. De resthelderheid van de originele lume is nog goed.

6306A uurwerk is zoals vermeld in januari 2019 geserviced en volledig functioneel. Het is een automaat zonder handopwinder.

Naast de originele tropic, gebruikt maar nog in redelijke staat, voeg ik een Uncle Seiko reproductie van de beroemde GL831 “dinghy” toe: heel zacht, met de kenmerkende geur van vanille en de typische Seiko “fat bars”.

Gezien de voorwaarden bied ik deze Seiko-duiker op het forum aan voor 775 euro, verzonden door heel Italië per 24-uurs koerier en verzekering. Mogelijke persoonlijke levering in Rome. Betaling vooraf via overschrijving, mijn feedback staat in mijn handtekening. Eerste contact via mp, volgens voorschrift. Voorafgaand aan de foto’s, een plichtsgetrouwe dank aan het forum voor de verleende ruimte en aan alle matiging voor hun inzet en toewijding. Groeten, Alexander

!!!

!!!

![168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c65098271](https://www.huppy.it/images/3830/168137641365303690176ae8502634e17e33b5a906f9c1.

1681376441578d126d6caae8512e53eb073cd14abd85aa9ace342

1681376467803IMG_20200210_175052

!!!

[1681376510846b78c57cbe20079d301f7cd3468e109d2065a2f73](https://www.huppy.it/images/3830/1681376510846b78c57cbe20079d301f7cd3468e109d2065a2f73.jpg

1681376538507Room365_18_12_14_09_46_59_1__1

1681376565728IMG_20190116_WA0003

1681376582804IMG_20190109_141456_166

168137661267720190207_140124

168137663703720230413_095441

168137665768720230413_095458

168137668172320230413_095630