17 klockor (Seiko, Heuer, Citizen, Philip Watch mm)

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Klocksnack 2022-10-23 12:35:00 +0000 av **CptSlow**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Need to clean out a bit among things that get too little time on the arm. Happy to discuss package prices and offers are also welcome, especially if you are interested in several. Just get in touch and we’ll discuss in PM.

More pictures can of course be arranged on request.

All prices are excl. shipping.

My references:

CptSlow

Been active here and on TTT for a few years and both bought and sold but never created a thread like this. I would be very grateful if someone I did business with would like to write a few words. Thanks!

klocksnack.se klocksnack.se

1. Seiko 7k52 Scuba Master Solid diving chronograph. About 45mm excluding crown and 22mm between the band horns. The battery was changed last spring but not pressure tested. Delivered in original box (broken lock) with accessories as shown.

Price: SEK 4,000

2. Philip Watch Technodiver 1000m

Cool and quirky diving chronograph. Valjoux 7750 movement that works well but no service history is available. About 41mm and 20mm between the band horns. Delivered on unused Barton canvas.

Price: SEK 3,000

3. Heuer 3000 chronograph

The slightly more unusual chronograph version of the somewhat unusual Heuer 3000. Feels larger on the arm than the jumbo version with three hands. Works well but no service history. The crown is not original and cannot be threaded. Wear on the gold coating. The original link works up to approx. 18cm and no extra link pieces. About 38mm and 20mm between the band horns.

Price: SEK 2,500

4. Citizen SPF56 300m quartz

Quirky and unusual diver from the mid 80’s before Citizen switched to ecodrive. Cool gunmetal finish. New battery this spring but not pressure tested. Works as it should. About 40mm and 22mm between the band horns. Delivered on Zulu diver rubber as shown in the picture. Something for those of you who are tired of Seiko 7548.

Price: SEK 3,000

5. Citizen Altichron white

Released at the same time as the original Aqualand but aimed at rock climbers instead of divers. Dirt inside the glass at 3 o’clock and otherwise in good condition according to pictures. The upper right band horn is a little crooked on the inside but no problem getting on a band. Works as it should. Comes on a simple leather strap which I believe is original.

Price: SEK 1,000

6. Citizen Altichron black

As above but with blackboard. The review of forum makers this summer. Used condition according to pictures. Supplied on a simple leather strap.

Price: SEK 1,000

7. Citizen Aerochron PVD

As Altichron fixed for pilots. The review of forum clock makers last summer so it works fine but a small hair/fiber is on the board so it would need to be opened again by someone who can. Basically mint condition and the PVD coating is flawless as far as I can see. Comes on almost unused Barton canvas with PVD buckle.

Price: SEK 1,000

8. IWD Ocean Guide 200m

Cool and thin 200m diver. Lume plug in the turning ring is missing, otherwise fine condition and works as it should. About 38mm excluding crown and 20mm between the band horns. Delivered on original link which should fit up to approx. 19cm wrist.

Price: SEK 800

9. Citizen 200m auto

Really ravaged on the outside but serviced by a forum maker this summer so it works fine. About 39mm and 20mm between the band horns. Delivered on unused nato strap.

Price: SEK 1,000

10. Seiko Gray Ghost 5M43

Classic kinetic diver from Seiko. Completely in titanium and with a stylish star dust board. Good condition except for a little paint loss in the turning ring. Newly replaced capacitor, which means that it works fine, but also brought with it that the power reserve function does not show quite right. Apparently a common phenomenon on the 5M43 works, I’ve googled it. About 39mm and 19mm between the band horns. Delivered on single MN band as shown.

Price: SEK 1,000

11. Casio DEP600

Juicy Casio diver with both thermometer (which works) and depth gauge (not tested). Very nice condition except for a few small scratches in the middle of the glass. Delivered on new FKM rubber as shown. With the sensor approx. 45mm and 20mm between the band horns.

Price: SEK 1,000

12-17. Various quartz A bunch of nice quartzes. Lorenz with the orange band probably needs a review as the second hand does not move even though the movement is running. Lorenz in silver has a red discoloration on the board. A new battery is needed in the one that is number 2 from the left as it indicates EOL.

Sold in a lump for 800:-

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Behöver rensa ut lite bland saker som får för lite tid på armen. Diskuterar gärna paketpriser och bud är välkomna också, särskilt om du är intresserad av flera. Hör av dig bara så diskuterar vi i PM.

Fler bilder ordnas givetvis på begäran.

Alla priser är exkl frakt.

Mina referenser:

CptSlow

Har varit aktiv här och på TTT i några år och både köpt och sålt men aldrig skapat en sån här tråd. Vore mycket tacksam om någon jag gjort affärer med har lust att skriva några ord. Tack!

klocksnack.se klocksnack.se

1. Seiko 7k52 Scuba Master

Rejäl dykarkronograf. Ca 45mm exkl krona och 22mm mellan bandhornen. Batteriet bytt i våras men ej trycktestad. Levereras i originallåda (trasigt lås) med tillbehör enligt bild.

Pris: 4000:-

2. Philip Watch Teknodiver 1000m

Cool och udda dykarkronograf. Valjoux 7750-verk som funkar bra men ingen servicehistorik finns. Ca 41mm och 20mm mellan bandhornen. Levereras på oanvänt Bartoncanvas.

Pris: 3000:-

3. Heuer 3000 chronograph

Den lite ovanligare kronografvarianten av den i sig lite ovanliga Heuer 3000. Känns större på armen än jumbovarianten med tre visare. Funkar bra men ingen servicehistorik. Kronan ej original och går ej att gänga fast. Slitage på guldbeläggningen. Originallänken funkar upp till ca 18cm och inga extra länkbitar. Ca 38mm och 20mm mellan bandhornen.

Pris: 2500:-

4. Citizen SPF56 300m quartz


Udda och ovanlig dykare från mitten av 80-talet innan Citizen gick över till ecodrive. Cool finish i gunmetal. Nytt batteri i våras men ej trycktestad. Funkar som den ska. Ca 40mm och 22mm mellan bandhornen. Levereras på Zuludivergummi enl bild. Något för dig som tröttnat på Seiko 7548.

Pris: 3000:-

5. Citizen Altichron vit

Släpptes samtidigt som den ursprungliga Aqualand men riktade sig till bergsklättrare istället för dykare. Smuts innanför glaset vid kl 3 och i övrigt bruksskick enligt bilder. Övre högra bandhornet lite snett på insidan men inga problem att få på ett band. Funkar som den ska. Levereras på enkelt läderband som jag tror är original.

Pris: 1000:-

6. Citizen Altichron svart

Som ovan men med svart tavla. Genomgången av forumurmakare i somras. Bruksskick enligt bilder. Levereras på enkelt läderband.

Pris: 1000:-

7. Citizen Aerochron PVD

Som Altichron fast för piloter. Genomgången av forumurmakare i somras så den funkar fint men ett litet hårstrå/fiber finns på tavlan så den skulle behöva öppnas igen av någon som kan. I princip nyskick och PVD-beläggningen är felfri vad jag kan se. Levereras på nästan oanvänt Bartoncanvas med PVD-spänne.

Pris: 1000:-

8. IWD Ocean Guide 200m

Cool och tunn 200m-dykare. Lumeplupp i vridringen saknas, annars fint skick och funkar som den ska. Ca 38mm exkl krona och 20mm mellan bandhornen. Levereras på originallänk som bör klara upp till ca 19cm handled.

Pris: 800:-

9. Citizen 200m auto

Riktigt härjad på utsidan men servad av forumurmakare i somras så den funkar fint. Ca 39mm och 20mm mellan bandhornen. Levereras på oanvänt natoband.

Pris: 1000:-

10. Seiko Grey Ghost 5M43

Klassisk kinetic-dykare från Seiko. Helt i titan och med en snygg stardusttavla. Fint skick förutom lite färgsläpp i vridringen. Nybytt kondensator vilket gör att den funkar fint men också fört med sig att power reserve-funktionen inte visar riktigt rätt. Tydligen ett vanligt fenomen på 5M43-verken har jag googlat mig till. Ca 39mm och 19mm mellan bandhornen. Levereras på enkelt MN-band enligt bild.

Pris: 1000:-

11. Casio DEP600

Saftig Casiodykare med både termometer (som funkar) och djupmätare (ej testad). Väldigt fint skick förutom lite smårepor i mitten av glaset. Levereras på nytt FKM-gummi enligt bild. Med sensorn ca 45mm och 20mm mellan bandhornen.

Pris: 1000:-

12-17. Diverse quartz

Ett gäng trevliga quartzare. Lorenz med det oranga bandet behöver nog en genomgång då sekundvisaren inte rör sig trots att verket går. Lorenz i silver har en röd missfärgning på tavlan. Nytt batteri behövs i den som är nummer 2 från vänster då den indikerar EOL.

Säljes i en klump för 800:-

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Müssen ein bisschen ausmisten unter Dingen, die zu wenig Zeit auf den Arm bekommen. Gerne besprechen wir auch Paketpreise und Angebote, besonders wenn Sie an mehreren interessiert sind. Melde dich einfach und wir besprechen es per PN.

Weitere Bilder können natürlich auf Anfrage arrangiert werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Versand.

Meine Referenzen:

CptSlow

Ich bin seit einigen Jahren hier und auf TTT aktiv und habe sowohl gekauft als auch verkauft, aber nie einen solchen Thread erstellt. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand, mit dem ich Geschäfte gemacht habe, ein paar Worte schreiben möchte. Vielen Dank!

klocksnack.se klocksnack.se

1. Seiko 7k52 Tauchmeister Solider Taucherchronograph. Etwa 45 mm ohne Krone und 22 mm zwischen den Bandhörnern. Die Batterie wurde letztes Frühjahr gewechselt, aber nicht druckgeprüft. Geliefert in Originalverpackung (Schloss defekt) mit Zubehör wie abgebildet.

Preis: SEK 4.000

2. Philip Uhr Technodiver 1000m

Cooler und skurriler Taucher-Chronograph. Valjoux 7750 Uhrwerk, das gut funktioniert, aber keine Wartungshistorie verfügbar ist. Etwa 41 mm und 20 mm zwischen den Bandhörnern. Geliefert auf unbenutzter Barton-Leinwand.

Preis: SEK 3.000

3. Heuer 3000 Chronograph

Die etwas ungewöhnlichere Chronographenversion der etwas ungewöhnlichen Heuer 3000. Fühlt sich am Arm größer an als die Jumbo-Version mit drei Zeigern. Funktioniert gut, aber keine Wartungsgeschichte. Die Krone ist nicht original und kann nicht aufgefädelt werden. Tragen Sie auf der Goldbeschichtung. Das Originalglied funktioniert bis ca. 18 cm und ohne zusätzliche Gliederstücke. Etwa 38 mm und 20 mm zwischen den Bandhörnern.

Preis: SEK 2.500

4. Citizen SPF56 300m Quarz

Schrulliger und ungewöhnlicher Taucher aus der Mitte der 80er Jahre, bevor Citizen auf Ecodrive umstieg. Cooles Gunmetal-Finish. Neue Batterie in diesem Frühjahr, aber nicht druckgeprüft. Funktioniert wie es soll. Etwa 40 mm und 22 mm zwischen den Bandhörnern. Geliefert auf Zulu-Tauchergummi, wie auf dem Bild gezeigt. Etwas für diejenigen unter Ihnen, die Seiko 7548 satt haben.

Preis: SEK 3.000

5. Citizen Altichron weiß

Zeitgleich mit dem ursprünglichen Aqualand herausgebracht, aber nicht für Taucher, sondern für Kletterer gedacht. Schmutz im Inneren des Glases um 3 Uhr und ansonsten in gutem Zustand laut Bildern. Das obere rechte Bandhorn ist innen etwas schief, aber kein Problem, auf ein Band zu kommen. Funktioniert wie es soll. Wird an einem einfachen Lederriemen geliefert, von dem ich glaube, dass er original ist.

Preis: SEK 1.000

6. Citizen Altichron schwarz

Wie oben, jedoch mit Tafel. Die Bewertung der Forumsmacher in diesem Sommer. Gebrauchter Zustand laut Bildern. Lieferung an einem einfachen Lederband.

Preis: SEK 1.000

7. Citizen Aerochron PVD

Als Altichron für Piloten fixiert. Die Überprüfung des Uhrmacherforums im letzten Sommer hat funktioniert, aber ein kleines Haar / eine Faser ist auf dem Brett, sodass es von jemandem, der kann, wieder geöffnet werden müsste. Grundsätzlich neuwertiger Zustand und die PVD-Beschichtung ist einwandfrei, soweit ich das erkennen kann. Kommt auf fast unbenutztem Barton Canvas mit PVD-Schnalle.

Preis: SEK 1.000

8. IWD Ozeanführer 200m

Cooler und dünner 200m Taucher. Lume Plug im Drehring fehlt, ansonsten guter Zustand und funktioniert wie es soll. Etwa 38 mm ohne Krone und 20 mm zwischen den Bandhörnern. Geliefert auf Originalglied, das bis zu einem Handgelenkumfang von ca. 19 cm passen sollte.

Preis: SEK 800

9. Bürger 200m auto

Äußerlich wirklich verwüstet, aber diesen Sommer von einem Forumshersteller gewartet, damit es gut funktioniert. Etwa 39 mm und 20 mm zwischen den Bandhörnern. Geliefert auf unbenutztem Natoband.

Preis: SEK 1.000

10. Seiko Grey Ghost 5M43

Klassischer kinetischer Taucher von Seiko. Komplett in Titan und mit stylischem Sternenstaub-Brett. Guter Zustand bis auf einen kleinen Farbverlust im Drehkranz. Kondensator neu ausgetauscht, was bedeutet, dass es gut funktioniert, aber auch dazu führte, dass die Gangreservefunktion nicht ganz richtig anzeigt. Anscheinend funktioniert ein häufiges Phänomen beim 5M43, ich habe es gegoogelt. Etwa 39 mm und 19 mm zwischen den Bandhörnern. Geliefert auf einem einzelnen MN-Band wie abgebildet.

Preis: SEK 1.000

11. Casio DEP600

Juicy Casio Taucher mit Thermometer (funktioniert) und Tiefenmesser (nicht getestet). Sehr schöner Zustand bis auf ein paar kleine Kratzer in der Mitte des Glases. Geliefert auf neuem FKM-Gummi wie abgebildet. Mit dem Sensor ca. 45mm und 20mm zwischen den Bandhörnern.

Preis: SEK 1.000

12-17. Verschiedene Quarze Ein paar schöne Quarze. Lorenz mit dem orangefarbenen Band muss wohl überprüft werden, da sich der Sekundenzeiger nicht bewegt, obwohl das Uhrwerk läuft. Lorenz in Silber hat eine rote Verfärbung auf der Platine. Eine neue Batterie ist in der Nummer 2 von links erforderlich, da sie EOL anzeigt.

Verkauft in einem Stück für 800:-

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Besoin de nettoyer un peu parmi les choses qui prennent trop peu de temps sur le bras. Heureux de discuter des prix des forfaits et des offres sont également les bienvenus, surtout si vous êtes intéressé par plusieurs. Contactez-nous et nous en discuterons en MP.

Plus de photos peuvent bien sûr être organisées sur demande.

Tous les prix s’entendent hors frais de port.

Mes références :

CptSlow

Je suis actif ici et sur TTT depuis quelques années et j’ai acheté et vendu mais je n’ai jamais créé un fil comme celui-ci. Je serais très reconnaissant si quelqu’un avec qui j’ai fait affaire voulait écrire quelques mots. Merci!

klocksnack.se klocksnack.se

1. Maître de plongée Seiko 7k52 Solide chronographe de plongée. Environ 45 mm hors couronne et 22 mm entre les cornes du bracelet. La pile a été changée au printemps dernier mais pas testée sous pression. Livré dans sa boite d’origine (serrure cassée) avec accessoires comme présenté.

Prix ​​: 4 000 SEK

2. Philip Watch Technodiver 1000m

Chronographe de plongée cool et décalé. Mouvement Valjoux 7750 qui fonctionne bien mais aucun historique d’entretien n’est disponible. Environ 41 mm et 20 mm entre les cornes du groupe. Livré sur toile Barton inutilisée.

Prix ​​: 3 000 SEK

3. Chronographe Heuer 3000

La version chronographe un peu plus inhabituelle du Heuer 3000 quelque peu inhabituel. Se sent plus grand sur le bras que la version jumbo à trois aiguilles. Fonctionne bien mais pas d’historique d’entretien. La couronne n’est pas d’origine et ne peut pas être filetée. Usure sur la couche d’or. Le maillon d’origine fonctionne jusqu’à environ 18 cm et aucun morceau de maillon supplémentaire. Environ 38 mm et 20 mm entre les cornes du groupe.

Prix ​​: 2 500 SEK

4. Citoyen SPF56 300m quartz

Plongeur excentrique et inhabituel du milieu des années 80 avant que Citizen ne passe à l’écodrive. Finition bronze à canon cool. Nouvelle batterie ce printemps mais pas testée sous pression. Fonctionne comme il se doit. Environ 40 mm et 22 mm entre les cornes du groupe. Livré sur caoutchouc de plongée Zulu comme indiqué sur la photo. Quelque chose pour ceux d’entre vous qui en ont marre de Seiko 7548.

Prix ​​: 3 000 SEK

5. Citizen Altichron blanc

Sorti en même temps que l’Aqualand original mais destiné aux grimpeurs plutôt qu’aux plongeurs. Saleté à l’intérieur du verre à 3 heures et sinon en bon état selon photos. La corne de bande supérieure droite est un peu tordue à l’intérieur mais aucun problème pour monter sur une bande. Fonctionne comme il se doit. Livré sur un simple bracelet en cuir qui je crois est d’origine.

Prix ​​: 1 000 SEK

6. Citizen Altichron noir

Comme ci-dessus mais avec tableau noir. L’examen des créateurs de forum cet été. Etat d’usage conforme aux photos. Livré sur un simple bracelet en cuir.

Prix ​​: 1 000 SEK

sept. Citoyen Aerochron PVD

Comme Altichron fixé pour les pilotes. L’examen des horlogers du forum l’été dernier donc ça marche bien mais un petit cheveu/fibre est sur le tableau donc il faudrait qu’il soit rouvert par quelqu’un qui le peut. Fondamentalement, l’état neuf et le revêtement PVD sont impeccables pour autant que je puisse voir. Livré sur une toile Barton presque inutilisée avec boucle PVD.

Prix ​​: 1 000 SEK

8. IWD Ocean Guide 200m

Plongeur cool et fin de 200m. Le bouchon Lume dans l’anneau tournant est manquant, sinon il est en bon état et fonctionne comme il se doit. Environ 38 mm hors couronne et 20 mm entre les cornes du bracelet. Livré sur lien d’origine qui doit s’adapter jusqu’à environ 19 cm de poignet.

Prix ​​: 800 SEK

9. Citoyen 200m auto

Vraiment ravagé à l’extérieur mais entretenu par un fabricant de forum cet été donc ça marche bien. Environ 39 mm et 20 mm entre les cornes du groupe. Livré sur bracelet nato non utilisé.

Prix ​​: 1 000 SEK

dix. Seiko Gris Fantôme 5M43

Plongeur cinétique classique de Seiko. Entièrement en titane et avec un élégant panneau anti-poussière en étoile. Bon état sauf un petit manque de peinture dans la bague tournante. Condensateur nouvellement remplacé, ce qui signifie qu’il fonctionne bien, mais aussi que la fonction de réserve de marche ne s’affiche pas tout à fait correctement. Apparemment, un phénomène courant sur le 5M43 fonctionne, je l’ai googlé. Environ 39 mm et 19 mm entre les cornes du groupe. Livré sur une seule bande MN comme indiqué.

Prix ​​: 1 000 SEK

11. Casio DEP600

Plongeur Juicy Casio avec thermomètre (qui fonctionne) et profondimètre (non testé). Très bel état hormis quelques petites rayures au milieu du verre. Livré sur caoutchouc FKM neuf comme illustré. Avec le capteur environ 45 mm et 20 mm entre les cornes du bracelet.

Prix ​​: 1 000 SEK

12-17. Quartz divers Un tas de beaux quartzs. Lorenz avec la bande orange a probablement besoin d’une révision car la trotteuse ne bouge pas même si le mouvement est en marche. Lorenz en argent a une décoloration rouge sur le plateau. Une nouvelle batterie est nécessaire dans celle qui est numéro 2 à partir de la gauche car elle indique EOL.

Vendu en bloc pour 800:-

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Moet een beetje opruimen tussen dingen die te weinig tijd op de arm krijgen. Graag bespreken we pakketprijzen en aanbiedingen zijn ook welkom, zeker als u interesse heeft in meerdere. Neem gewoon contact op en we bespreken het in PM.

Meer foto’s kunnen natuurlijk op aanvraag gemaakt worden.

Alle prijzen zijn excl. verzendkosten.

Mijn referenties:

CptSlow

Al een paar jaar actief hier en op TTT en zowel gekocht als verkocht maar nooit een thread als deze aangemaakt. Ik zou het erg op prijs stellen als iemand met wie ik zaken heb gedaan een paar woorden zou willen schrijven. Bedankt!

klocksnack.se kloksnack.se

1. Seiko 7k52 Scuba Master Solide duikchronograaf. Ongeveer 45 mm exclusief kroon en 22 mm tussen de bandhoorns. De batterij is afgelopen voorjaar vervangen maar niet onder druk getest. Geleverd in originele doos (slot kapot) met toebehoren zoals afgebeeld.

Prijs: SEK 4.000

2. Philip Horloge Technodiver 1000m

Coole en eigenzinnige duikchronograaf. Goed werkend Valjoux 7750 uurwerk maar geen onderhoudshistorie aanwezig. Ongeveer 41 mm en 20 mm tussen de bandhoorns. Geleverd op ongebruikt Barton canvas.

Prijs: SEK 3.000

3. Heuer 3000 chronograaf

De iets ongewonere chronograafversie van de wat ongewone Heuer 3000. Voelt groter aan op de arm dan de jumbo-versie met drie wijzers. Werkt goed maar geen onderhoudshistorie. De kroon is niet origineel en kan niet worden ingeregen. Slijtage aan de gouden coating. De originele schakel werkt tot ca. 18cm en geen extra schakelstukken. Ongeveer 38 mm en 20 mm tussen de bandhoorns.

Prijs: SEK 2.500

4. Citizen SPF56 300m kwarts

Eigenzinnige en ongewone duiker uit het midden van de jaren 80 voordat Citizen overstapte op ecodrive. Coole gunmetal afwerking. Nieuwe accu dit voorjaar maar niet onder druk getest. Werkt zoals het hoort. Ongeveer 40 mm en 22 mm tussen de bandhoorns. Geleverd op Zulu duikerrubber zoals afgebeeld op de foto. Iets voor degenen onder u die Seiko 7548 beu zijn.

Prijs: SEK 3.000

5. Citizen Altichron wit

Uitgebracht op hetzelfde moment als de originele Aqualand, maar gericht op bergbeklimmers in plaats van duikers. Vuil in het glas op 3 uur en verder in goede staat volgens foto’s. De bandhoorn rechtsboven is een beetje scheef aan de binnenkant maar geen probleem om op een band te komen. Werkt zoals het hoort. Komt op een eenvoudige leren band die volgens mij origineel is.

Prijs: SEK 1.000

6. Citizen Altichron zwart

Zoals hierboven maar met schoolbord. De review van forummakers deze zomer. Gebruikte staat volgens foto’s. Geleverd op een eenvoudige leren band.

Prijs: SEK 1.000

7. Citizen Aerochron PVD

Zoals Altichron heeft vastgesteld voor piloten. De recensie van forumklokkenmakers afgelopen zomer, dus het werkt prima, maar er zit een klein haar/vezeltje op het bord, dus het zou opnieuw moeten worden geopend door iemand die dat kan. In principe nieuwstaat en de PVD-coating is onberispelijk voor zover ik kan zien. Komt op bijna ongebruikt Barton canvas met PVD gesp.

Prijs: SEK 1.000

8. IWD Oceaan Gids 200m

Koele en dunne duiker van 200 meter. Lume plug in de draairing ontbreekt verder prima staat en werkt zoals het hoort. Ongeveer 38 mm exclusief kroon en 20 mm tussen de bandhoorns. Geleverd op originele schakel die tot een pols van ca. 19cm moet passen.

Prijs: SEK 800

9. Burger 200m auto

Echt gehavend aan de buitenkant maar deze zomer geserviced door een forummaker dus hij werkt prima. Ongeveer 39 mm en 20 mm tussen de bandhoorns. Geleverd op ongebruikte natoband.

Prijs: SEK 1.000

10. Seiko Grey Ghost 5M43

Klassieke kinetische duiker van Seiko. Geheel in titanium en met een stijlvol sterrenstofbord. Goede staat op een klein beetje verfverlies in de draairing na. Nieuw vervangen condensator, wat betekent dat hij prima werkt, maar bracht ook met zich mee dat de gangreserve functie niet helemaal goed weergeeft. Blijkbaar werkt een veelvoorkomend fenomeen op de 5M43, ik heb het gegoogled. Ongeveer 39 mm en 19 mm tussen de bandhoorns. Geleverd op enkele MN-band zoals afgebeeld.

Prijs: SEK 1.000

11. Casio DEP600

Juicy Casio duiker met zowel thermometer (werkend) als dieptemeter (niet getest). Zeer mooie staat op een paar kleine krasjes in het midden van het glas na. Geleverd op nieuw FKM rubber zoals afgebeeld. Met de sensor ca. 45mm en 20mm tussen de bandhoorns.

Prijs: SEK 1.000

12-17. Diverse kwarts Een stel mooie kwartsen. Lorenz met de oranje band heeft waarschijnlijk een herziening nodig omdat de secondewijzer niet beweegt, hoewel het uurwerk loopt. Lorenz in zilver heeft een rode verkleuring op het bord. Er is een nieuwe batterij nodig in de batterij die nummer 2 van links is, omdat dit EOL aangeeft.

Verkocht in een stuk voor 800:-