TK Grand Seiko SBGA231 titanium duiker - full set

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Horlogeforum 2023-09-20 14:40:00 +0000 av **amusicar**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

For sale:

Make and model: Grand Seiko SBGA231 titanium diver Diameter: 44mm Age: March 2021 (so still under warranty) Date it came into my possession (month/year): July 2022 Invoice and/or certificate: proof of warranty Original box and/or any accessories: full set Shipping costs or collection: shipping at buyer’s risk, or collection Condition (scratches, functioning, etc.): in very good condition, see photos and description below Type of movement and caliber: Grand Seiko spring drive 9R65 72 hours power reserve Asking price: 5,000 euros (no exchange due to other purchases)

Below are some recent photos of the actual object. If you are interested, click on my username at the top left and send me a message. Responding in response to this advertisement is unfortunately not allowed (and I am only allowed to respond, change the text or title every other day).

For sale: Grand Seiko SBGA231 titanium diver full set

I am selling my Grand Seiko SBGA231 titanium diver. A wonderful watch that in my experience is much more compact than its 44mm suggests. Normally I stop at 40mm, but I have no problem with this 44mm diver. Sometimes I look at it and think “it’s just like a 38mm” 

It is the titanium version, which means that the weight is a lot lower than the steel version. However, you are not bothered by the fact that it is a “too light” watch. Due to the size, and the fact that the strap is also made of titanium, I think it is an ideal combination. The titanium also makes it a bit darker, which I like.

Functionally it is a perfect watch. Apparently you can time your dive time with it, but I’ve only used it as a pizza timer. With the 120 clicks it also works perfectly for that.

The closure of the strap is very functional. One click for hot, humid days, two clicks if necessary, all without having to remove the strap. And you simply click it back in again. Unfortunately, T. Mosso has not once discovered the correct way to make the strap larger in his online reviews of this watch. But once you know how, it’s very simple.

What else can I say about it? Three versions of this diver were made, the SBGA031 with the double logos, this SBGA231 with a single logo from 2017, and the current SBGA463 (with some extra dots on the bezel due to ISO certification). The three versions are identical except for the changes. I chose this SBGA231 because I think it is the most beautiful combination of dial and bezel of the three. And because it is a Grand Seiko, the finish and attention to detail are of a very high level. The luxury divers from the Seiko SLA series are nice, but a Grand Seiko diver is next level.

The movement is the 9R65 spring drive movement. Which is a fantastic timepiece with 72 hours of power reserve, and spring drive accuracy. Changing summer and winter time is actually the only thing you have to keep track of. It runs so accurately that you don’t have to adjust it within six months. Unless you live your life to the nearest 10 seconds…

The condition is very good, see the photos. There are some hairlines here and there, and the clasp has some traces.

Why am I selling it? To finance another major purchase. Therefore no exchange.

The photos below are my first steps in taking photos in a photo tent. If you want ‘phone photos’, let us know!

1 post - 1 participant

Read entire topic

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Till salu:

Märke och modell: Grand Seiko SBGA231 titanium dykare Diameter: 44mm Ålder: mars 2021 (så fortfarande under garanti) Datum då den kom i min ägo (månad/år): juli 2022 Faktura och/eller certifikat: garantibevis Originalkartong och/eller tillbehör: komplett set Fraktkostnader eller hämtning: frakt på köparens risk, eller hämtning Skick (repor, funktion etc.): i mycket gott skick, se bilder och beskrivning nedan Typ av rörelse och kaliber: Grand Seiko fjäderdrift 9R65 72 timmars gångreserv Begärt pris: 5 000 euro (inget utbyte på grund av andra köp)

Nedan finns några nya bilder av det faktiska objektet. Om du är intresserad, klicka på mitt användarnamn uppe till vänster och skicka ett meddelande till mig. Att svara som svar på denna annons är tyvärr inte tillåtet (och jag får bara svara, ändra text eller rubrik varannan dag).

Till salu: Grand Seiko SBGA231 titanium dykare komplett set

Jag säljer min Grand Seiko SBGA231 titanium dykare. En underbar klocka som enligt min erfarenhet är mycket mer kompakt än vad dess 44 mm antyder. Normalt stannar jag vid 40 mm, men jag har inga problem med denna 44 mm dykare. Ibland tittar jag på det och tänker ”det är precis som en 38 mm” 

Det är titanversionen, vilket gör att vikten är mycket lägre än stålversionen. Du störs dock inte av att det är en “för lätt” klocka. På grund av storleken, och det faktum att remmen även är gjord av titan, tycker jag att det är en idealisk kombination. Titanet gör den också lite mörkare, vilket jag gillar.

Funktionellt är det en perfekt klocka. Tydligen kan du tajma din dyktid med den, men jag har bara använt den som pizzatimer. Med de 120 klicken fungerar den också perfekt för det.

Stängningen av remmen är mycket funktionell. Ett klick för varma, fuktiga dagar, två klick om det behövs, allt utan att behöva ta bort remmen. Och du klickar helt enkelt in den igen. Tyvärr har T. Mosso inte en enda gång upptäckt det korrekta sättet att göra remmen större i sina onlinerecensioner av denna klocka. Men när du väl vet hur är det väldigt enkelt.

Vad mer kan jag säga om det? Tre versioner av denna dykare gjordes, SBGA031 med de dubbla logotyperna, denna SBGA231 med en enda logotyp från 2017, och den nuvarande SBGA463 (med några extra prickar på ramen på grund av ISO-certifiering). De tre versionerna är identiska förutom ändringarna. Jag valde denna SBGA231 eftersom jag tycker att det är den vackraste kombinationen av urtavla och ram av de tre. Och eftersom det är en Grand Seiko är finishen och känslan för detaljer av mycket hög nivå. Lyxdykarna från Seiko SLA-serien är trevliga, men en Grand Seiko-dykare är nästa nivå.

Urverket är 9R65 fjäderdrivningsrörelse. Vilket är en fantastisk klocka med 72 timmars gångreserv och fjäderdriftsnoggrannhet. Att ändra sommar- och vintertid är faktiskt det enda man måste ha koll på. Den går så exakt att du inte behöver justera den inom sex månader. Om du inte lever ditt liv till närmaste 10 sekunder…

Skicket är mycket bra, se bilderna. Det finns några hårfästen här och där, och spännet har några spår.

Varför säljer jag den? För att finansiera ytterligare ett större köp. Därför inget utbyte.

Bilderna nedan är mina första steg för att ta bilder i ett fototält. Om du vill ha “telefonbilder”, låt oss veta!

1 inlägg - 1 deltagare

Läs hela ämnet

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Zu verkaufen:

Marke und Modell: Grand Seiko SBGA231 Titan-Taucheruhr Durchmesser: 44 mm Alter: März 2021 (also noch unter Garantie) Datum, an dem es in meinen Besitz gelangte (Monat/Jahr): Juli 2022 Rechnung und/oder Zertifikat: Garantienachweis Originalverpackung und/oder Zubehör: Komplettset Versandkosten oder Abholung: Versand auf Gefahr des Käufers, oder Abholung Zustand (Kratzer, Funktionsfähigkeit etc.): in sehr gutem Zustand, siehe Fotos und Beschreibung unten Art des Uhrwerks und Kaliber: Grand Seiko Federantrieb 9R65 72 Stunden Gangreserve Angebotspreis: 5.000 Euro (kein Umtausch wegen anderer Einkäufe)

Nachfolgend finden Sie einige aktuelle Fotos des tatsächlichen Objekts. Wenn Sie interessiert sind, klicken Sie oben links auf meinen Benutzernamen und senden Sie mir eine Nachricht. Leider ist es nicht gestattet, auf diese Anzeige zu antworten (und ich darf nur jeden zweiten Tag antworten und den Text oder Titel ändern).

Zu verkaufen: Grand Seiko SBGA231 Titan-Taucher-Komplettset

Ich verkaufe meine Grand Seiko SBGA231 Titan-Taucheruhr. Eine wundervolle Uhr, die meiner Erfahrung nach viel kompakter ist, als ihre 44 mm vermuten lassen. Normalerweise höre ich bei 40 mm auf, aber mit diesem 44-mm-Taucher habe ich kein Problem. Manchmal schaue ich es mir an und denke: „Es ist wie ein 38-mm-Objektiv“ 

Es handelt sich um die Titanversion, was bedeutet, dass das Gewicht um einiges geringer ist als bei der Stahlversion. Allerdings stört es Sie nicht, dass es sich um eine „zu leichte“ Uhr handelt. Aufgrund der Größe und der Tatsache, dass das Armband ebenfalls aus Titan besteht, halte ich es für eine ideale Kombination. Durch das Titan wirkt es auch etwas dunkler, was mir gefällt.

Funktionell ist es eine perfekte Uhr. Anscheinend kann man damit seine Tauchzeit messen, aber ich habe es nur als Pizza-Timer verwendet. Mit den 120 Klicks funktioniert es auch dafür perfekt.

Der Verschluss des Riemens ist sehr funktional. Ein Klick für heiße, schwüle Tage, zwei Klicks bei Bedarf, alles ohne das Armband abnehmen zu müssen. Und Sie klicken es einfach wieder ein. Leider hat T. Mosso in seinen Online-Rezensionen zu dieser Uhr kein einziges Mal herausgefunden, wie man das Armband größer machen kann. Aber wenn man erst einmal weiß, wie es geht, ist es ganz einfach.

Was kann ich noch dazu sagen? Es wurden drei Versionen dieses Tauchers hergestellt: die SBGA031 mit den doppelten Logos, diese SBGA231 mit einem einzelnen Logo aus dem Jahr 2017 und die aktuelle SBGA463 (mit einigen zusätzlichen Punkten auf der Lünette aufgrund der ISO-Zertifizierung). Bis auf die Änderungen sind die drei Versionen identisch. Ich habe mich für dieses SBGA231 entschieden, weil es meiner Meinung nach die schönste Kombination aus Zifferblatt und Lünette von den dreien ist. Und da es sich um eine Grand Seiko handelt, sind Verarbeitung und Liebe zum Detail auf einem sehr hohen Niveau. Die Luxus-Taucher aus der Seiko SLA-Serie sind nett, aber ein Grand Seiko-Taucher ist das nächste Level.

Das Uhrwerk ist das Federantriebswerk 9R65. Das ist eine fantastische Uhr mit 72 Stunden Gangreserve und Genauigkeit des Federantriebs. Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit ist eigentlich das Einzige, was Sie im Auge behalten müssen. Es läuft so genau, dass Sie es nicht innerhalb von sechs Monaten anpassen müssen. Es sei denn, Sie leben Ihr Leben auf die nächsten 10 Sekunden …

Der Zustand ist sehr gut, siehe Fotos. Es gibt hier und da einige Haarrisse und der Verschluss weist einige Gebrauchsspuren auf.

Warum verkaufe ich es? Um einen weiteren großen Kauf zu finanzieren. Daher kein Umtausch.

Die folgenden Fotos zeigen meine ersten Schritte beim Fotografieren in einem Fotozelt. Wenn Sie „Telefonfotos“ wünschen, lassen Sie es uns wissen!

1 Beitrag - 1 Teilnehmer

Gesamtes Thema lesen

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

À vendre:

Marque et modèle : Plongeur en titane Grand Seiko SBGA231 Diamètre: 44mm Âge : mars 2021 (donc toujours sous garantie) Date d’entrée en ma possession (mois/année) : juillet 2022 Facture et/ou certificat : preuve de garantie Boite d’origine et/ou accessoires éventuels : set complet Frais de port ou enlèvement : expédition aux risques et périls de l’acheteur, ou enlèvement Etat (rayures, fonctionnement…) : en très bon état, voir photos et description ci-dessous Type de mouvement et calibre : Grand Seiko à ressort 9R65 Réserve de marche de 72 heures Prix ​​demandé : 5 000 euros (pas d’échange dû à d’autres achats)

Vous trouverez ci-dessous quelques photos récentes de l’objet réel. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom d’utilisateur en haut à gauche et envoyez-moi un message. Il n’est malheureusement pas permis de répondre à cette annonce (et je suis uniquement autorisé à répondre, à modifier le texte ou le titre tous les deux jours).

À vendre : ensemble complet de plongée en titane Grand Seiko SBGA231

Je vends mon plongeur en titane Grand Seiko SBGA231. Une montre merveilleuse qui, d’après mon expérience, est beaucoup plus compacte que ne le suggère son 44 mm. Normalement je m’arrête à 40mm, mais je n’ai aucun problème avec ce plongeur de 44mm. Parfois je le regarde et je pense « c’est comme un 38 mm » 

Il s’agit de la version en titane, ce qui signifie que le poids est bien inférieur à celui de la version en acier. Cependant, le fait qu’il s’agisse d’une montre « trop légère » ne vous dérange pas. En raison de sa taille et du fait que le bracelet est également en titane, je pense que c’est une combinaison idéale. Le titane le rend également un peu plus sombre, ce que j’aime bien.

Fonctionnellement, c’est une montre parfaite. Apparemment, vous pouvez chronométrer votre temps de plongée avec, mais je ne l’ai utilisé que comme minuteur de pizza. Avec les 120 clics, cela fonctionne également parfaitement pour cela.

La fermeture de la sangle est très fonctionnelle. Un clic pour les journées chaudes et humides, deux clics si nécessaire, le tout sans avoir à retirer la sangle. Et il vous suffit de cliquer à nouveau dessus. Malheureusement, T. Mosso n’a pas découvert une seule fois la bonne façon d’agrandir le bracelet dans ses critiques en ligne de cette montre. Mais une fois qu’on sait comment faire, c’est très simple.

Que puis-je dire d’autre à ce sujet ? Trois versions de ce plongeur ont été réalisées, le SBGA031 avec les doubles logos, ce SBGA231 avec un seul logo de 2017 et l’actuel SBGA463 (avec quelques points supplémentaires sur la lunette en raison de la certification ISO). Les trois versions sont identiques à l’exception des modifications. J’ai choisi ce SBGA231 car je pense que c’est la plus belle combinaison cadran et lunette des trois. Et comme il s’agit d’une Grand Seiko, la finition et le souci du détail sont d’un très haut niveau. Les plongeurs de luxe de la série Seiko SLA sont sympas, mais un plongeur Grand Seiko est au niveau supérieur.

Le mouvement est le mouvement à ressort 9R65. C’est une montre fantastique avec 72 heures de réserve de marche et une précision d’entraînement par ressort. Changer l’heure d’été et l’heure d’hiver est en fait la seule chose que vous devez suivre. Il fonctionne avec une telle précision que vous n’avez pas besoin de l’ajuster dans un délai de six mois. A moins de vivre sa vie à 10 secondes près…

L’état est très bon, voir les photos. Il y a quelques déliés ici et là, et le fermoir présente quelques traces.

Pourquoi je le vends ? Pour financer un autre achat important. Donc pas d’échange.

Les photos ci-dessous sont mes premiers pas dans la prise de photos dans une tente photo. Si vous voulez des « photos de téléphone », faites-le nous savoir !

1 message - 1 participant

Lire l’intégralité du sujet

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Te koop:

Merk en model: Grand Seiko SBGA231 titanium duiker
Diameter: 44mm
Leeftijd: maart 2021 (dus nog in de garantie)
Datum waarop het in mijn bezit is gekomen(maand/jaar): juli 2022
Factuur en/of certificaat: garantiebewijs
Originele doos en/of eventuele accessoires: full set
Verzendkosten of afgehaald: verzenden op risico koper, of ophalen
Conditie (krassen, werking etc): in hele goede staat, zie foto’s en beschrijving onder
Soort uurwerk en kaliber: Grand Seiko spring drive 9R65 72 uur power reserve
Vraagprijs: 5.000 euro (geen ruil ivm andere aankopen)

Hierna volgt een aantal recente foto’s van het daadwerkelijke object. Indien u interesse heeft, klik dan linksboven op mijn gebruikersnaam en stuur mij een bericht. Reageren als antwoord op deze advertentie is helaas niet toegestaan (en reageren, de tekst of titel wijzigen mag ik zelf ook slechts om de andere dag).

Te koop: Grand Seiko SBGA231 titanium duiker full set

Ik verkoop mijn Grand Seiko SBGA231 titanium duiker. Een heerlijk horloge dat in mijn ervaring veel compacter draagt dan zijn 44mm doet voorkomen. Normaliter houd ik op bij 40mm, maar ik heb met deze 44mm duiker geen probleem. Soms kijk ik er naar en denk ik “het is net een 38mm” 

Het is de titanium versie, wat betekent dat het gewicht een stuk lager is dan de stalen versie. Je hebt echter geen last van dat het een “te licht” horloge is. Door het formaat, en dat ook de band van titanium is, vind ik het een ideale combi. Het titanium maakt hem ook wat donkerder, wat ik mooi vind staan.

Functioneel is het een perfect horloge. Het schijnt dat je er je duiktijd mee kunt timen, maar ik heb hem alleen als pizza timer gebruikt. Met de 120 clicks werkt hij ook daar perfect voor.

De sluiting van de band is heel functioneel. Een klikje erbij voor warme vochtige dagen, twee klikjes als het nodig is, allemaal zonder de band los te hoeven halen. En je klikt hem zo weer terug in. T. Mosso heeft in zijn online reviews van dit horloge helaas nog geen enkele keer de juiste manier ontdekt hoe de band groter te maken. Maar als je weet hoe, is het heel eenvoudig.

Wat kan ik er verder over zeggen? Er zijn drie versies van deze duiker gemaakt, de SBGA031 met de dubbele logo’s, deze SBGA231 met enkel logo vanaf 2017, en de huidige SBGA463 (met wat extra puntjes op de bezel vanwege ISO certificering). De drie versies zijn op de veranderingen na identiek. Ik heb voor deze SBGA231 gekozen omdat ik dit de mooiste combi van wijzerplaat en bezel van de drie vind. En omdat het een Grand Seiko is, staan de afwerking en aandacht voor detail op zeer hoog niveau. De luxe duikers uit de Seiko SLA serie zijn leuk, maar een Grand Seiko duiker is next level.

Het uurwerk is het 9R65 spring drive uurwerk. Wat een fantastisch uurwerk is met 72 uur power reserve, en spring drive nauwkeurigheid. Verzetten met de zomer- en wintertijd is eigenlijk het enige dat je bij hoeft te houden. Hij loopt zo nauwkeurig dat je hem niet binnen een half jaar bij hoeft te stellen. Tenzij je je leven op 10sec nauwkeurig leeft…

De conditie is erg goed, zie de foto’s. Er zitten her en der wat haarlijntjes op, en de sluiting heeft wat spoortjes.

Waarom verkoop ik hem? Om een andere grote aankoop te bekostigen. Derhalve geen ruil.

Onderstaande foto’s zijn mijn eerste stappen in foto’s maken in een fototent. Mocht je ‘telefoonfoto’s’ willen, laat het weten!

1 bericht - 1 deelnemer

Volledige topic lezen