TK / skip de wachtlijst- Tudor Black Bay Chrono M79360N panda dial (witte wijzerplaat)

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Horlogeforum 2022-11-17 14:14:00 +0000 av **hondersotto**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear fellow HF’ers,

Anyone who reads the Tudor Only thread (now sequel V or VI because Tudormigos are active members) probably already knows that it would be in the shop window here: this amazingly beautiful panda version of the Black Bay chrono. I was and have been in love with it since the launch of this model in 2021 during Watches and Wonders.

There are quite a few superlatives that characterize this chronograph from Tudor:

 • The beating heart is in-house caliber MT5813 with COSC certification
 • The power reserve is a very comfortable 70 hours (taking it off at night and putting it back on two days later is no problem at all - as if it were a Seiko Kinetic)
 • Waterproof up to 200m so a hero on dry land but also in the water
 • Watch is unworn and brand new (but removed from the stickers, as is the case with the AD these days)
 • Another 5 full years in the international factory warranty at Tudor
 • Supplied by Dutch AD and watch comes in full set
 • The waiting list at the AD for this panda seems to have run out…

For those who prefer to read the details and specs themselves: check www.tudorwatch.com/en/watches/black-bay-chrono/m79360n-0008

If it is such a beautiful watch, why are you getting rid of it??!! Fair question. It is simply double: I already owned the reversed panda (ie the version with black dial and silver subdials) in addition to a Big Block with silver dial and black subdials. Great stuff all but just a little too much of the same. So this beautiful panda gift may (of course in good consultation) be passed on to an enthusiast here on the forum who does not feel like a waiting list at the AD or a premium at the gray dealer.

Despite the link above, of course, the mandatory list:

brand: Tudor model:Black Bay Chrono ref. M79360N (panda dial)

case: steel, satin-finished lugs, polished bevels, domed sapphire glass, screw-down crown, screw-pushers

dial: opal with black counters (that’s what Tudor calls it, I’d say a white dial with black subdials)

movement: automatic manufacture chronograph movement MT5813 with 70 hours power reserve

case diameter: 41 mm

condition of case, lugs, glass, bottom plate, all hardware: splash clean new, no scratch or anything present

strap: original black OEM NATO strap (rolled from some French factory of top quality and with super wearing comfort)

age: November 2022 (full warranty until November 2027)

date of possession: 11-11-2022

condition: new and unworn from the stickers

certificate: present

original box and/or accessories: everything present, so full set, so original Tudor box, papers & outer box are included

delivery: f2f Amsterdam area or shipping by PostNL according to buyer’s instructions

possibly. shipping costs: for the account & risk of the buyer

price: 4,699 euros (competitive, slightly below current list price)

trade-in: very limited possible and only if you can offer a topper in full set such as a blue or silver Speedy Triple Date (on steel), a sold-out Farer Segrave or something else irresistible (in combination with cash up)

For those who don’t know me: offering junk or snags is not my style. Feel free to check the reviews here on the forum (although they are a bit older because nothing has been sold for a while…). I only offer the watch here on HF, not through other channels. Please only serious candidates and enthusiasts who know what is offered here.

Below are a number of recent photos of the actual object. If you are interested, click on my username in the top left and send me a message. Responding in response to this advertisement is unfortunately not allowed (and I am only allowed to respond, change the text or title myself every other day).

Thanks for viewing and I look forward to responding via PM.

Greeting, :sunglasses: Otto

1 message - 1 participant

Read full topic

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära HF-kollegor,

Alla som läser Tudor Only-tråden (nu uppföljare V eller VI eftersom Tudormigos är aktiva medlemmar) vet förmodligen redan att den skulle stå i skyltfönstret här: denna fantastiskt vackra pandaversion av Black Bay chrono. Jag var och har varit kär i den sedan lanseringen av den här modellen 2021 under Watches and Wonders.

Det finns en hel del superlativer som kännetecknar denna kronograf från Tudor:

 • Det bultande hjärtat är i egen kaliber MT5813 med COSC-certifiering
 • Energireserven är mycket bekväma 70 timmar (att ta av den på natten och sätta på den igen två dagar senare är inga problem alls - som om det vore en Seiko Kinetic)
 • Vattentät upp till 200m så en hjälte på torra land men även i vattnet
 • Klockan är oanvänd och helt ny (men borttagen från klistermärkena, vilket är fallet med AD nu för tiden)
 • Ytterligare 5 hela år i den internationella fabriksgarantin hos Tudor
 • Levereras av holländska AD och klockan kommer i komplett set
 • Väntelistan på AD för denna panda verkar ha tagit slut…

För dem som föredrar att läsa detaljerna och specifikationerna själva: kolla www.tudorwatch.com/en/watches/black-bay-chrono/m79360n-0008

Om det är en så vacker klocka, varför blir du av med den??!! Rättvis fråga. Det är helt enkelt dubbelt: jag ägde redan den omvända pandan (dvs versionen med svart urtavla och silverundertavlor) utöver ett Big Block med silverurtavla och svarta urtavlor. Fantastiska grejer allt men bara lite för mycket av samma. Så denna vackra pandapresent får (såklart i gott samråd) förmedlas till en entusiast här på forumet som inte känner för en väntelista på AD eller en premie hos den grå återförsäljaren.

Trots länken ovan är naturligtvis den obligatoriska listan:

märke: Tudor modell:Black Bay Chrono ref. M79360N (pandaurtavla)

hölje: stål, satinbehandlade klackar, polerade fasar, kupolformigt safirglas, skruvad krona, skruvskjutare

urtavla: opal med svarta bänkar (det är vad Tudor kallar det, jag skulle säga en vit urtavla med svarta urtavlor)

urverk: automatisk tillverkning kronografurverk MT5813 med 70 timmars gångreserv

fodraldiameter: 41 mm

skick på väska, klackar, glas, bottenplatta, all hårdvara: stänk ren ny, ingen repa eller något närvarande

band: original svart OEM NATO-rem (rullat från någon fransk fabrik av högsta kvalitet och med super bärkomfort)

ålder: november 2022 (full garanti till november 2027)

innehavsdatum: 2022-11-11

skick: ny och oanvänd från klistermärkena

certifikat: närvarande

originalkartong och/eller tillbehör: allt närvarande, så komplett set, så original Tudor-kartong, papper och ytterkartong ingår

leverans: f2f Amsterdam-området eller frakt med PostNL enligt köparens instruktioner

eventuellt. fraktkostnader: för köparens räkning & risk

pris: 4 699 euro (konkurrenskraftigt, något under nuvarande listpris)

inbyte: mycket begränsat möjligt och bara om du kan erbjuda en topper i hela setet som en blå eller silver Speedy Triple Date (på stål), en slutsåld Farer Segrave eller något annat oemotståndligt (i kombination med cash up)

För de som inte känner mig: att bjuda på skräp eller snatter är inte min stil. Kolla gärna recensionerna här på forumet (även om de är lite äldre eftersom inget har sålts på ett tag…). Jag erbjuder bara klockan här på HF, inte via andra kanaler. Vänligen bara seriösa kandidater och entusiaster som vet vad som erbjuds här.

Nedan finns ett antal nya foton av det faktiska objektet. Om du är intresserad, klicka på mitt användarnamn uppe till vänster och skicka ett meddelande till mig. Att svara som svar på denna annons är tyvärr inte tillåtet (och jag får bara svara, ändra text eller rubrik själv varannan dag).

Tack för titten och jag ser fram emot att svara via PM.

Hälsning, :solglasögon: Otto

1 meddelande - 1 deltagare

Läs hela ämnet

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe HF-Kollegen,

Wer den Tudor Only-Thread liest (jetzt Fortsetzung V oder VI, weil Tudormigos aktive Mitglieder sind) weiß wahrscheinlich schon, dass sie hier im Schaufenster stehen würde: diese unglaublich schöne Panda-Version des Black Bay Chrono. Ich war und bin seit der Einführung dieses Modells im Jahr 2021 während Watches and Wonders in sie verliebt.

Es gibt so einige Superlative, die diesen Chronographen von Tudor charakterisieren:

 • Das schlagende Herz ist das Manufakturkaliber MT5813 mit COSC-Zertifizierung
 • Die Gangreserve beträgt sehr angenehme 70 Stunden (Nachts abnehmen und zwei Tage später wieder anziehen ist überhaupt kein Problem - als wäre es eine Seiko Kinetic)
 • Wasserdicht bis 200 m, also ein Held auf dem Trockenen, aber auch im Wasser
 • Uhr ist ungetragen und nagelneu (aber von den Aufklebern entfernt, wie es heutzutage bei der AD der Fall ist)
 • Weitere 5 volle Jahre in der internationalen Werksgarantie bei Tudor
 • Geliefert von Dutch AD und Uhr wird im kompletten Set geliefert
 • Die Warteliste beim AD für diesen Panda scheint abgelaufen zu sein…

Für diejenigen, die die Details und Spezifikationen lieber selbst lesen möchten: siehe www.tudorwatch.com/en/watches/black-bay-chrono/m79360n-0008

Wenn es so eine schöne Uhr ist, warum wird sie dann weg??!! Faire Frage. Sie ist einfach doppelt: Ich hatte bereits die umgekehrte Panda (also die Version mit schwarzem Zifferblatt und silbernen Hilfszifferblättern) sowie eine Big Block mit silbernem Zifferblatt und schwarzen Hilfszifferblättern. Tolle Sachen, aber nur ein bisschen zu viel vom Gleichen. So darf dieses schöne Panda-Geschenk (natürlich in guter Absprache) hier im Forum an einen Liebhaber weitergegeben werden, der keine Lust auf eine Warteliste beim AD oder eine Prämie beim grauen Händler hat.

Trotz obigem Link natürlich die Pflichtliste:

Marke: Tudor Modell:Black Bay Chrono Ref.-Nr. M79360N (Panda-Zifferblatt)

Geh.: Stahl, Bandanstöße satiniert, polierte Facetten, gewölbtes Saphirglas, verschraubte Krone, Schraubdrücker

Zifferblatt: opal mit schwarzen Zählern (so nennt es Tudor, ich würde sagen ein weißes Zifferblatt mit schwarzen Hilfszifferblättern)

Uhrwerk: Automatik-Manufaktur-Chronographenwerk MT5813 mit 70 Stunden Gangreserve

Gehäusedurchmesser: 41 mm

Zustand des Gehäuses, Bandanstöße, Glas, Bodenplatte, sämtliche Hardware: spritzsauber neu, kein Kratzer oder sonstiges vorhanden

Armband: originales schwarzes OEM-NATO-Armband (gerollt aus irgendeiner französischen Manufaktur in Top-Qualität und mit super Tragekomfort)

Alter: November 2022 (Vollgarantie bis November 2027)

Besitzdatum: 11.11.2022

Zustand: neu und ungetragen von den Aufklebern

Zertifikat: vorhanden

Originalverpackung und/oder Zubehör: alles vorhanden, also kompletter Satz, also Original Tudor Box, Papiere & Umkarton sind dabei

Lieferung: f2f Amsterdam oder Versand per PostNL gemäß den Anweisungen des Käufers

möglicherweise. Versandkosten: auf Rechnung & Gefahr des Käufers

Preis: 4.699 Euro (konkurrenzfähig, knapp unter aktuellem Listenpreis)

Inzahlungnahme: sehr begrenzt möglich und nur, wenn Sie einen Topper im kompletten Set anbieten können, wie z. B. eine blaue oder silberne Speedy Triple Date (auf Stahl), eine ausverkaufte Farer Segrave oder etwas anderes Unwiderstehliches (in Kombination mit Barzahlung)

Für diejenigen, die mich nicht kennen: Schrott oder Schnickschnack anzubieten ist nicht mein Stil. Schauen Sie sich gerne die Bewertungen hier im Forum an (obwohl sie etwas älter sind, weil seit einiger Zeit nichts mehr verkauft wurde…). Ich biete die Uhr hier nur auf HF an, nicht über andere Kanäle. Bitte nur ernsthafte Kandidaten und Enthusiasten, die wissen, was hier geboten wird.

Unten finden Sie eine Reihe neuerer Fotos des tatsächlichen Objekts. Wenn Sie interessiert sind, klicken Sie oben links auf meinen Benutzernamen und senden Sie mir eine Nachricht. Es ist leider nicht erlaubt, auf diese Anzeige zu antworten (und ich darf nur jeden zweiten Tag selbst antworten, den Text oder den Titel ändern).

Danke fürs Anschauen und ich freue mich auf eine Antwort per PM.

Gruß, :Sonnenbrille: Otto

1 Nachricht - 1 Teilnehmer

Vollständiges Thema lesen

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis HF,

Quiconque lit le fil Tudor Only (maintenant la suite V ou VI car les Tudormigos sont des membres actifs) sait probablement déjà que ce serait dans la vitrine ici : cette version panda incroyablement belle du chrono Black Bay. J’en étais et j’en suis amoureux depuis le lancement de ce modèle en 2021 lors de Watches and Wonders.

Il y a pas mal de superlatifs qui caractérisent ce chronographe de Tudor :

 • Le cœur battant est le calibre maison MT5813 avec certification COSC
 • La réserve de marche est de 70 heures très confortables (l’enlever la nuit et la remettre deux jours plus tard ne pose aucun problème - comme s’il s’agissait d’une Seiko Kinetic)
 • Etanche jusqu’à 200m donc un héros sur terre ferme mais aussi dans l’eau
 • La montre n’a pas été portée et est neuve (mais retirée des autocollants, comme c’est le cas avec l’AD ces jours-ci)
 • Encore 5 années complètes de garantie d’usine internationale chez Tudor
 • Fourni par Dutch AD et la montre est livrée en set complet
 • La liste d’attente à l’AD pour ce panda semble épuisée…

Pour ceux qui préfèrent lire les détails et les spécifications eux-mêmes : consultez www.tudorwatch.com/en/watches/black-bay-chrono/m79360n-0008

Si c’est une si belle montre, pourquoi s’en débarrasser ??!! Question juste. C’est simplement double : je possédais déjà le panda inversé (c’est-à-dire la version avec cadran noir et sous-cadrans argentés) en plus d’un Big Block avec cadran argenté et sous-cadrans noirs. Super trucs tous mais juste un peu trop de la même chose. Alors ce beau cadeau panda pourra (bien entendu en bonne concertation) être transmis à un passionné ici sur le forum qui n’a pas l’impression d’être en liste d’attente chez l’AD ou en prime chez le revendeur gris.

Malgré le lien ci-dessus, bien sûr, la liste obligatoire :

marque: Tudor modèle :Black Bay Chrono réf. M79360N (cadran panda)

boîtier : acier, cornes satinées, biseaux polis, verre saphir bombé, couronne vissée, poussoirs vissés

cadran : opale avec compteurs noirs (c’est comme ça que Tudor l’appelle, je dirais un cadran blanc avec des sous-cadrans noirs)

mouvement : mouvement chronographe de manufacture automatique MT5813 avec réserve de marche de 70 heures

diamètre du boîtier : 41 mm

état du boîtier, des cosses, du verre, de la plaque de fond, de tout le matériel : éclaboussures propres, aucune rayure ou quoi que ce soit de présent

bracelet: bracelet OTAN noir d’origine OEM (roulé à partir d’une usine française de qualité supérieure et avec un super confort de port)

âge : novembre 2022 (garantie complète jusqu’en novembre 2027)

date de prise de possession : 11-11-2022

état : neuf et jamais porté d’après les autocollants

certificat : présent

boîte et/ou accessoires d’origine : tout est présent, donc ensemble complet, donc boîte Tudor d’origine, papiers et surboîte inclus

livraison : région d’Amsterdam f2f ou expédition par PostNL selon les instructions de l’acheteur

peut-être. frais d’expédition: pour le compte et aux risques de l’acheteur

prix : 4 699 euros (compétitif, légèrement en dessous du prix catalogue actuel)

échange : très limité possible et seulement si vous pouvez offrir un topper en set complet tel qu’un Speedy Triple Date bleu ou argent (sur acier), un Farer Segrave sold-out ou quelque chose d’autre irrésistible (en combinaison avec cash up)

Pour ceux qui ne me connaissent pas : proposer des bric-à-brac ou des chicots n’est pas mon style. N’hésitez pas à consulter les avis ici sur le forum (bien qu’ils soient un peu plus anciens car plus rien n’a été vendu depuis un moment…). Je propose uniquement la montre ici sur HF, pas via d’autres canaux. S’il vous plaît seulement les candidats sérieux et les passionnés qui savent ce qui est proposé ici.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de photos récentes de l’objet réel. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom d’utilisateur en haut à gauche et envoyez-moi un message. Répondre en réponse à cette annonce n’est malheureusement pas autorisé (et je ne suis autorisé à répondre, modifier le texte ou le titre moi-même que tous les deux jours).

Merci d’avoir regardé et j’ai hâte de répondre par PM.

Salutation, :sunglasses: Otto

1 message - 1 participant

Lire le sujet complet

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste mede HF’ers,

Wie meeleest in het Tudor Only draadje (inmiddels vervolg V of VI want Tudormigo’s zijn actieve leden) weet waarschijnlijk al dat deze hier in de etalage zou komen te staan: deze geweldig mooie panda uitvoering van de Black Bay chrono. Ik was en ben er verliefd op sinds de lancering van dit model in 2021 tijdens Watches and Wonders.

De superlatieven die deze chronograaf van Tudor kenmerken zijn er nogal wat:

 • Het kloppend hart is manufactuur kaliber MT5813 met COSC certificering
 • De gangreserve bedraagt een zeer comfortabele 70 uur (’s avonds afdoen en twee dagen later weer omslingeren is geen enkel probleem - alsof het een Seiko Kinetic is)
 • Waterdicht tot 200m dus een held op het droge maar ook in het water
 • Horloge is ongedragen en fonkelnieuw (maar uit de stickers zoals dat tegenwoordig moet bij de AD)
 • Nog 5 volle jaar in de internationale fabrieksgarantie bij Tudor
 • Geleverd door Nederlandse AD en horloge komt in full set
 • De wachtlijst bij de AD voor deze panda schijnt te zijn opgelopen…

Voor wie liever zelf de details en specs wil nalezen:
check www.tudorwatch.com/nl/horloges/black-bay-chrono/m79360n-0008

Als het dan zo’n mooi horloge is, waarom doe je hem dan weg??!! Terechte vraag. Hij is stomweg dubbelop: ik had de reversed panda (dus de uitvoering met zwarte wijzerplaat en zilveren subdials) al in bezit naast een Big Block met zilveren wijzerplaat en zwarte subdials. Fantastisch spul allemaal maar net iets teveel van hetzelfde. Dus dit mooie panda-geschenk mag (uiteraard in goed overleg) door naar een liefhebber hier op het forum die geen zin heeft in een wachtlijst bij de AD of een premie bij de grijze dealer.

Ondanks de link hierboven natuurlijk nog wel even het verplichte rijtje:

merk: Tudor model:Black Bay Chrono ref. M79360N (panda dial)

kast: staal, lugs gesatineerd, gepolijste bevels, gewelfd saffierglas, schroefkroon, schroef-pushers

wijzerplaat: opaalkleurig met zwarte tellers (zo noemt Tudor dat, ik zou zeggen een witte plaat met zwarte subdials)

uurwerk: automatisch manufactuur chronograaf uurwerk MT5813 met 70 uur gangreserve

kastdiameter: 41 mm

staat kast, lugs, glas, bodemplaat, alle hardware: spatzuiver nieuw, geen krasje of wat dan ook aanwezig

band: originele zwarte OEM NATO band (uit een of andere Franse fabriek gerold van topkwaliteit en met super draagcomfort)

leeftijd: november 2022 (vol in de garantie tot november 2027)

datum in bezit gekomen: 11-11-2022

conditie: nieuw en ongedragen uit de stickers

certificaat: aanwezig

originele doos en/of accessoires: alles aanwezig dus full set, dus originele Tudor box, papieren & omdoos zitten erbij

levering: f2f omgeving Amsterdam of verzending per PostNL volgens instructie koper

evt. verzendkosten: voor rekening & risico koper

prijs: 4.699 euro (scherp, ietwat onder huidige list price)

inruil: zeer beperkt mogelijk en alleen als je een topper in full set kunt aanbieden zoals een blauwe of zilveren Speedy Triple Date (op staal), een uitverkochte Farer Segrave of iets anders onweerstaanbaars (icm cash up)

Voor wie mij niet kent: het aanbieden van rommel of addertjes onder het gras is niet mijn stijl. Check de reviews hier op het forum gerust (al zijn die wat ouder want al een tijdje niets verkocht…). Ik bied het horloge alleen hier op HF aan, niet via andere kanalen. Graag alleen serieuze gegadigden en liefhebbers die weten wat hier wordt aangeboden.

Hierna volgt een aantal recente foto’s van het daadwerkelijke object. Indien je interesse hebt, klik dan linksboven op mijn gebruikersnaam en stuur mij een bericht. Reageren als antwoord op deze advertentie is helaas niet toegestaan (en reageren, de tekst of titel wijzigen mag ik zelf ook slechts om de andere dag).

Bedankt voor het bekijken en reacties zie ik graag tegemoet per PB.

Groet,
:sunglasses:
Otto

1 bericht - 1 deelnemer

Volledige topic lezen