Jb300 Jacques Bianchi luminova 1994

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på Chronomania-CDA 2022-08-04 21:00:00 +0000 av **Pertuis99**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

By Pertuis99: BRAND: Bianchi MODEL: JB300 YEAR: 1994 Condition : Very nice luminova model from November 1994 Movement controlled by a watchmaker Very nice model

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Av Pertuis99: MÄRKE: Bianchi MODELL: JB300 ÅR: 1994 Skick : Mycket fin luminova modell från november 1994 Rörelse styrd av en urmakare Mycket fin modell

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Von Pertuis99: MARKE: Bianchi MODELL: JB300 JAHR: 1994 Bedingung : Sehr schönes Luminova-Modell vom November 1994 Von einem Uhrmacher kontrolliertes Uhrwerk Sehr schönes Modell

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Par Pertuis99 :
MARQUE : Bianchi
MODELE: JB300
ANNEE : 1994
Etat général :
Très beau modèle luminova de novembre 1994
Mouvement contrôlé par un horloger
Très beau modèle

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Door Pertuis99: MERK: Bianchi MODEL: JB300 JAAR: 1994 Voorwaarde : Zeer mooi luminova model uit november 1994 Uurwerk gecontroleerd door een horlogemaker Heel mooi model